Skydda ditt företag med systemet Tell it för visselblåsare

berätta att det hjälper dig att uppfylla kraven i Whistleblower Protection Act.

Frau hält iPad in der Hand. Umliegend werden tell it Funktionen gezeigt.

Detta talar för att berätta det

Din plattform för visselblåsning - enkel, tydlig och pålitlig

Uppfyllande av rättsliga krav

 • Pålitlig plattform som helt uppfyller kraven i den nya Whistleblower Protection Act.
 • Vår lösning säkerställer rapportering i enlighet med gällande lagstiftning och skydd för visselblåsare.
 • Vi förlitar oss på expertis inom skydd av visselblåsare för att uppfylla rättsliga krav.

Datasäkerhet

 • Toppmodern krypteringsteknik för maximal datasäkerhet och sekretess.
 • Högsta möjliga integritetsskydd genom avancerade åtgärder för dataskydd.
 • Vi garanterar säker datalagring och överföring av dina meddelanden.

Intuitiv och användarvänlig

 • Enkel meddelandeinlämning för att göra processen okomplicerad.
 • Tydlig användarhandledning för enkel navigering på vår plattform.
 • Med användarvänlig design gör vi det enklare för dig att använda vår plattform.
Boka tid för demo

Fokus på våra säkerhetsstandarder

Upptäck dess omfattande säkerhetsfunktioner för bekymmersfri meddelandehantering.

Logo Software Hosted in Germany

Tillverkad i Tyskland

Förtroende för tyska kvalitets- och programvarustandarder.

DSGVO Zertifikat

Överensstämmer med DSGVO

Vi följer de strikta dataskyddsstandarderna i GDPR.

SSL Verschlüsselung

SSL-kryptering

Dina uppgifter skyddas av den senaste SSL-krypteringen.

Deutsche Server Zertifikat

Tyska servrar

Uppgifterna lagras på säkra tyska servrar.

Privacy Dragon

Utformad för säkerhet och anonymitet

Ingen namngivning nödvändig

Konfidentiella meddelanden utan att avslöja identiteten. Skapa en öppen kommunikationskultur utan att tveka.

DSGVO-kompatibel

Uppfyller kraven på dataskydd enligt DSGVO. Säkerställ sekretessen för dina företagsdata.

Krypterade data

Dina känsliga uppgifter skyddas av avancerad krypteringsteknik. Konfidentiell information förblir privat.

Användarvänligt gränssnitt

Vår plattform har ett intuitivt användargränssnitt för en smidig och effektiv användarupplevelse.

Boka tid för demo

Vad du kan förvänta dig av tell it

Sicherheit & Anonymität

Säkerhet och anonymitet

Skydda visselblåsare genom att låta dem rapportera tips anonymt. En individuell, skyddad och anonym inloggning gör att visselblåsare kan fortsätta att vara tillgängliga för frågor.

Fristenmanagement

Hantering av tidsfrister

Enligt Whistleblower Protection Act måste meddelanden skickas till visselblåsaren efter angivna tidsperioder. Med Tell it deadline management informerar systemet dig i god tid om kommande deadlines.

Mehrsprachigkeit

Flerspråkighet

Systemet tell it whistleblower finns tillgängligt på mer än 30 språk. Bland annat tyska, engelska, spanska och franska.

Einfache Fallbearbeitung

Enkel hantering av ärenden

Plattformen är utformad för att vara enkel och tydlig. Detta gör det möjligt för handläggaren att arbeta med anmälningarna genom hela processen - från den inkommande anmälan som ska lämnas in till avslutandet av anmälan.

Boka tid för demo

Viktiga fördelar med vår whistleblower-plattform i jämförelse

Fysisk brevlådaIntern avdelningE-posttjänstberätta det
Konfidentiellt eller anonymt
Kostnadseffektiv lösning
Överensstämmer med DSGVO
Säkerhet
Användarvänlighet

berätta det

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet

Fysisk brevlåda

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet

Intern avdelning

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet

E-posttjänst

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet

Saker att veta

Allt du behöver veta om Whistleblower Protection Act.

Neues Hinweisgeberschutzgesetz

Lagen om skydd av visselblåsare

Läs mer om den nya lagen om skydd av uppgiftslämnare och stabilisera din interna kommunikationskanal med Tell IT.

Läs mer på
Meldung von Hinweisen an externe Stellen vermeiden

Undvika att rapportera indikationer till externa organ

Tillämpningen av lagen om skydd av personer som anmäler oegentligheter (Whistleblower Protection Act) erbjuder två typer av råd till eventuella personer som anmäler oegentligheter: ett internt råd och ett externt råd.

Läs mer på
Interne Meldestelle einrichten

Vad är hotet om ett företag inte inrättar ett internt rapporteringskontor?

Den nuvarande lagstiftningen om skydd av lanceurs d'alerte innehåller många skyldigheter för företag, till exempel att inrätta och upprätthålla en intern kontrollpunkt. Om en azienda inte uppfyller dessa normer är den skyldig att betala straffrättsliga påföljder.

Läs mer på

Vanliga frågor och svar

 1. 01Vad är ett system för visselblåsare?

  ASystem för visselblåsningäven kallat visselblåsarsystemet, är ett viktigt verktyg för att främja öppenhet, efterlevnad och integritet i organisationer. Det ger medarbetarna möjlighet att på ett säkert och konfidentiellt sätt rapportera oegentligheter, brott mot lagar eller interna policyer samt etiska missförhållanden inom en organisation. Systemet skapar en kommunikationsplattform som gör det möjligt för anställda att öppet uttrycka sin oro utan rädsla för repressalier eller diskriminering. Ett whistleblowersystem är av stor betydelse för företag eftersom det hjälper till att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede, minimerar juridiska risker och främjar en kultur av öppenhet och ansvarstagande.

  Ett whistleblowing-system är ett oumbärligt verktyg för moderna företag med 50 eller fler anställda. Det bidrar till att främja integritet, transparens och regelefterlevnad samt till att bygga långsiktiga framgångar och förtroende.

 2. 02Kan vi testköra den innan vi köper den?

 3. 03Är implementeringen av tell it tidskrävande?

 4. 04Är startprodukten tillräcklig för mitt företag?

 5. 05Är individuella anpassningar möjliga?

 6. 06Hur fungerar kontakten med visselblåsaren?

 7. 07Måste jag ange mina kreditkortsuppgifter för testkontot?

Din direktlinje för att berätta

Med vår personliga kontaktperson har du en direktlinje till experten på vår visselblåsarplattform. Andrea är specialiserad på att hantera dina förfrågningar professionellt och se till att din information blir hörd och hanterad på lämpligt sätt.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Chef för affärsutveckling

Varför ett system för visselblåsare är viktigt: främja transparens och efterlevnad

I en tid då etiskt beteende och företagsansvar står i centrum blir begreppet whistleblowing allt viktigare. Ett visselblåsarsystem ger anställda en plattform för att rapportera potentiella felaktigheter, lagöverträdelser eller oetiskt beteende inom en organisation utan rädsla för att drabbas av negativa konsekvenser. Vi belyser skälen till varför ett sådant system är avgörande för att främja en transparent och rättssäker företagskultur.

Främja en öppen kommunikationskultur

Ett whistleblowersystem skapar en öppen och förtroendefull kommunikationskultur där medarbetarna fritt kan uttrycka sin oro och sina iakttagelser. Anonymiteten i sådana system gör att medarbetarna kan påpeka potentiella missförhållanden utan rädsla för repressalier. Detta bryter ner barriärer och uppmuntrar anställda att påpeka etiska dilemman eller överträdelser av efterlevnaden.

Identifiering av risker och lagöverträdelser

Ett effektivt whistleblowersystem fungerar som ett tidigt varningssystem för potentiella risker och lagöverträdelser. Genom att kunna göra anonyma anmälningar kan anställda uppmärksamma missförhållanden utan att behöva vara rädda för yrkesmässiga eller personliga konsekvenser. Detta möjliggör tidig upptäckt av problem som annars skulle kunna förbli oupptäckta.

Skydd av anställda och integritet

Whistleblowersystem ger anställda skydd mot repressalier eller diskriminering från överordnade eller kollegor. Anonymiteten gör att medarbetarna kan rapportera missförhållanden utan att behöva vara rädda för negativa konsekvenser. Detta främjar inte bara organisationens integritet, utan stärker också medarbetarnas förtroende för ledningen.

Efterlevnad av lagar och förordningar

Företag ställs inför ett ständigt växande antal lagar och regler som de måste följa. Ett whistleblowersystem hjälper företag att följa GDPR, antikorruptionslagar och andra bestämmelser. Genom att kunna rapportera överträdelser internt kan företag agera proaktivt för att minimera juridiska risker.

Skapa en positiv image

Organisationer som inför ett visselblåsarsystem visar sitt engagemang för transparens, integritet och efterlevnad. Detta stärker företagets image som en etiskt ansvarstagande aktör som är villig att påpeka och ta itu med överträdelser. En sådan image kan ha en positiv inverkan på kundernas förtroende, branschens rykte och medarbetarnas lojalitet.

Slutsats: Ett oumbärligt verktyg för moderna företag

I en tid då etiska normer och efterlevnad spelar en framträdande roll är ett whistleblowersystem oumbärligt för företag. Det främjar en öppen kommunikationskultur, gör det möjligt att identifiera risker, skyddar anställda och integritet, bidrar till efterlevnad av lagar och skapar en positiv företagsbild. Företag som inför ett sådant system positionerar sig som moderna organisationer som inte bara är ute efter att göra vinst, utan också fokuserar på etik, transparens och ansvar.