Din nyckel till transparens: upptäck hurberätta detSystem för visselblåsning

Med intuitiv design och stöd för efterlevnad: dinSystem för visselblåsning för en tillitsfull företagskultur.

Skydda ditt företag mot oegentligheter - enkelt och effektivt.

Good job Marie

Redigera ledtrådar.
Men utan ansträngning.

Eine Frau mit einem iPad in der Hand und zusätzlich ein paar Interface Elemente von tell it

Behåll alltid överblicken

Vår plattform gör det enkelt att hantera och spåra leads.

Aldrig missa en deadline

Automatiska aviseringar hjälper dig att hålla koll på deadlines.

Kommunicera med visselblåsaren

En sömlös kommunikationskanal stöder dialogen med den rapporterande parten.

Fallkategorier hjälp sortering

Strukturerade ärendekategorier underlättar effektiv sortering och bearbetning av leads.

Privacy Dragon

Utformad för säkerhet och anonymitet

Ingen namngivning nödvändig

Konfidentiella meddelanden utan att avslöja identiteten. Skapa en öppen kommunikationskultur utan att tveka.

DSGVO-kompatibel

Uppfyller kraven på dataskydd enligt DSGVO. Säkerställ sekretessen för dina företagsdata.

Krypterade data

Dina känsliga uppgifter skyddas av avancerad krypteringsteknik. Konfidentiell information förblir privat.

Användarvänligt gränssnitt

Vår plattform har ett intuitivt användargränssnitt för en smidig och effektiv användarupplevelse.

Boka tid för demo
Konto erfolgreich eröffnet

Så enkelt är det att ta emot och redigera tips

  1. 01Vad är ett system för visselblåsare?

    ASystem för visselblåsningäven kallat visselblåsarsystemet, är ett viktigt verktyg för att främja öppenhet, efterlevnad och integritet i organisationer. Det ger medarbetarna möjlighet att på ett säkert och konfidentiellt sätt rapportera oegentligheter, brott mot lagar eller interna policyer samt etiska missförhållanden inom en organisation. Systemet skapar en kommunikationsplattform som gör det möjligt för anställda att öppet uttrycka sin oro utan rädsla för repressalier eller diskriminering. Ett whistleblowersystem är av stor betydelse för företag eftersom det hjälper till att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede, minimerar juridiska risker och främjar en kultur av öppenhet och ansvarstagande.

    Ett whistleblowing-system är ett oumbärligt verktyg för moderna företag med 50 eller fler anställda. Det bidrar till att främja integritet, transparens och regelefterlevnad samt till att bygga långsiktiga framgångar och förtroende.

  2. 02Är implementeringen av tell it tidskrävande?

Vad du kan förvänta dig av tell it

Sicherheit & Anonymität

Säkerhet och anonymitet

Skydda visselblåsare genom att låta dem rapportera tips anonymt. En individuell, skyddad och anonym inloggning gör att visselblåsare kan fortsätta att vara tillgängliga för frågor.

Fristenmanagement

Hantering av tidsfrister

Enligt Whistleblower Protection Act måste meddelanden skickas till visselblåsaren efter angivna tidsperioder. Med Tell it deadline management informerar systemet dig i god tid om kommande deadlines.

Mehrsprachigkeit

Flerspråkighet

Systemet tell it whistleblower finns tillgängligt på mer än 30 språk. Bland annat tyska, engelska, spanska och franska.

Einfache Fallbearbeitung

Enkel hantering av ärenden

Plattformen är utformad för att vara enkel och tydlig. Detta gör det möjligt för handläggaren att arbeta med anmälningarna genom hela processen - från den inkommande anmälan som ska lämnas in till avslutandet av anmälan.

Boka tid för demo

Din direktlinje för att berätta

Med vår personliga kontaktperson har du en direktlinje till experten på vår visselblåsarplattform. Andrea är specialiserad på att hantera dina förfrågningar professionellt och se till att din information blir hörd och hanterad på lämpligt sätt.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Chef för affärsutveckling

Öppenhet och förtroende: Fördelarna med visselblåsning inom företag

I dagens affärsmiljö står företagen inför utmaningen att främja öppenhet och integritet och samtidigt se till att potentiella överträdelser eller oegentligheter upptäcks i ett tidigt skede. Visselblåsning har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå dessa mål.

Främja en öppen kommunikationskultur

En viktig fördel med whistleblowing på företag är att det främjar en öppen kommunikationskultur. Anställda uppmuntras att ta upp problem och rapportera överträdelser utan rädsla för repressalier. Detta skapar en miljö där missförhållanden kan identifieras tidigt och åtgärdas innan de får en allvarlig inverkan på företaget.

Konfidentialitet och anonymitet som hörnstenar

Whistleblowing på företagsnivå ger anställda möjlighet att lämna rapporter anonymt eller konfidentiellt. Denna konfidentialitet skapar den nödvändiga tryggheten för anställda som kan känna oro inför att rapportera överträdelser. Anonymiteten gör att de kan främja ett etiskt beteende utan rädsla för negativa konsekvenser eller stigmatisering.

Tidig upptäckt och förebyggande

En av de största fördelarna med whistleblowing är möjligheten att upptäcka överträdelser i ett tidigt skede. Med enkel tillgång till en transparent rapporteringskanal kan potentiella problem snabbt identifieras och åtgärdas. Detta gör det möjligt för företag att vidta förebyggande åtgärder och minimera skadorna på företaget och dess rykte.

Efterlevnad av riktlinjer för efterlevnad

Whistleblowing spelar en avgörande roll för regelefterlevnad. Företag är ofta skyldiga enligt lag att tillhandahålla mekanismer för att rapportera överträdelser av lagar och förordningar. En effektiv whistleblowing-plattform säkerställer att dessa krav uppfylls och bidrar till att minimera de juridiska riskerna.

Stärka förtroendet mellan medarbetare och företag

Genom att införa ett företagsbaserat system för visselblåsning visar ett företag sitt engagemang för integritet och ansvarstagande. Detta stärker förtroendet mellan anställda och chefer genom att visa att företaget är villigt att ta itu med problem och vidta konkreta åtgärder.

Avslutande tankar

Whistleblowing på företag är mycket mer än bara en mekanism för att rapportera överträdelser. Det är ett verktyg för att skapa en kultur präglad av öppenhet, sekretess och ansvarstagande. Genom att främja öppen kommunikation, säkerställa anonymitet och identifiera överträdelser i ett tidigt skede bidrar det avsevärt till företagens hälsa och integritet. Om du är intresserad av att leda ditt företag mot en trovärdig och transparent framtid kan införandet av ett företagsbaserat visselblåsarsystem vara rätt steg.