Starka tillsammans - Kontakta vårExperter

Dina frågor, vårt engagemang - Kontakta oss nu om vår plattform för visselblåsare enligt Whistleblower Protection Act.

tell it kontaktpersonen

Hur vill du kontakta oss?

Skriv ett e-postmeddelande till oss

Skriv e-post

Boka en demo

Boka tid för demo

Kontakta oss - Vi är glada att finnas där för dig

Din oro är viktig för oss och vi är stolta över att kunna erbjuda en plattform som kombinerar transparens, sekretess och regelefterlevnad. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller om du vill ha mer information om våra priser och tjänster. Tillsammans kan vi se till att ditt företag drar största möjliga nytta av vårt system för visselblåsare och samtidigt uppfyller kraven i Whistleblower Protection Act.

  • Dina frågor om plattformen för visselblåsare
  • Stöd vid val av tariff
  • Läs mer om hur plattformen fungerar och hur du följer Whistleblower Protection Act
  • Transparens, sekretess och efterlevnad är vårt fokus

Vi återkommer till dig så snart som möjligt för att diskutera dina frågor.

Kontaktformulär

Detta kanske också intresserar dig

Allt viktigt sammanfattat av våra experter

Meldung von Hinweisen an externe Stellen vermeiden

Undvika att rapportera indikationer till externa organ

Tillämpningen av lagen om skydd av personer som anmäler oegentligheter (Whistleblower Protection Act) erbjuder två typer av råd till eventuella personer som anmäler oegentligheter: ett internt råd och ett externt råd.

Läs mer på

Öppenhet och skydd för visselblåsare

Lagen om skydd av visselblåsare (Whistleblower Protection Act) i tillämpning

Vem påverkas av lagen?

Lagen påverkar företag medmer än 50 anställda i Tyskland och skapar en rättslig ram för skydd av visselblåsare.

Sedan när har lagen varit aktiv?

Whistleblower Protection Act har varit i kraft sedan02 juli 2023 för företag med mer än 250 anställda. Den innehåller tydliga riktlinjer för hur rapporter om överträdelser ska hanteras.

Företag med 50 eller fler anställda är berättigade från17 december 2023 förpliktad.

Vad är syftet med lagen?

Lagen uppmuntrar till avslöjande av oegentligheter ochSkyddar visselblåsare från repressalier. Den bidrar till att skapa enFörtroende för företagskultur och transparent efterlevnad.

Mer om lagen om skydd av visselblåsare