Visselblåsarsystem för företag

Stärk din företagskultur med vårt whistleblowing-system - förtroende, skydd och öppenhet för alla medarbetare.

Glückliche Mitarbeiter die tell it benutzen

Fem skäl till varför dina medarbetare kommer att älska tell it

Egenmakt, säkerhet och transparens - skälen till att dina medarbetare kommer att uppskatta att du berättar det.

01

Pålitlig företagskultur

berätta att det säkerställer transparens och pålitlighet i företaget. Det gör dig mer attraktiv som arbetsgivare.

02

Socialt ansvar

berätta att den betonar företagets sociala ansvar, vilket tilltalar medarbetare som värdesätter socialt engagemang.

03

Behålla medarbetare

berätta att det främjar dina medarbetares förtroende och ökar lojaliteten och motivationen.

04

Starkare arbetstagarinflytande

berätta att det ger medarbetarna möjlighet att uttrycka sin oro på ett säkert och anonymt sätt, vilket främjar engagemang och tillfredsställelse.

05

Positiv image

Ett aktivt skydd för visselblåsare skapar en positiv företagsbild och lockar till sig etiska sökande.

tell it UI Komponenten die Mandanten Kacheln darstellen

Hantera dina underleverantörer

Håll koll: Med vår plattform kan du effektivt och säkert hantera information om underleverantörer och lösa klagomål.

Boka tid för demo

berätta det i jämförelse

Viktiga fördelar med vår whistleblower-plattform i jämförelse

Fysisk brevlådaIntern avdelningE-posttjänstberätta det
Konfidentiellt eller anonymt
Kostnadseffektiv lösning
Överensstämmer med DSGVO
Säkerhet
Användarvänlighet

berätta det

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet

Fysisk brevlåda

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet

Intern avdelning

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet

E-posttjänst

 • Konfidentiellt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv lösning
 • Överensstämmer med DSGVO
 • Säkerhet
 • Användarvänlighet
Privacy Dragon

Utformad för säkerhet och anonymitet

Ingen namngivning nödvändig

Konfidentiella meddelanden utan att avslöja identiteten. Skapa en öppen kommunikationskultur utan att tveka.

DSGVO-kompatibel

Uppfyller kraven på dataskydd enligt DSGVO. Säkerställ sekretessen för dina företagsdata.

Krypterade data

Dina känsliga uppgifter skyddas av avancerad krypteringsteknik. Konfidentiell information förblir privat.

Användarvänligt gränssnitt

Vår plattform har ett intuitivt användargränssnitt för en smidig och effektiv användarupplevelse.

Boka tid för demo

Vad du kan förvänta dig av tell it

Sicherheit & Anonymität

Säkerhet och anonymitet

Skydda visselblåsare genom att låta dem rapportera tips anonymt. En individuell, skyddad och anonym inloggning gör att visselblåsare kan fortsätta att vara tillgängliga för frågor.

Fristenmanagement

Hantering av tidsfrister

Enligt Whistleblower Protection Act måste meddelanden skickas till visselblåsaren efter angivna tidsperioder. Med Tell it deadline management informerar systemet dig i god tid om kommande deadlines.

Mehrsprachigkeit

Flerspråkighet

Systemet tell it whistleblower finns tillgängligt på mer än 30 språk. Bland annat tyska, engelska, spanska och franska.

Einfache Fallbearbeitung

Enkel hantering av ärenden

Plattformen är utformad för att vara enkel och tydlig. Detta gör det möjligt för handläggaren att arbeta med anmälningarna genom hela processen - från den inkommande anmälan som ska lämnas in till avslutandet av anmälan.

Boka tid för demo

Din direktlinje för att berätta

Med vår personliga kontaktperson har du en direktlinje till experten på vår visselblåsarplattform. Andrea är specialiserad på att hantera dina förfrågningar professionellt och se till att din information blir hörd och hanterad på lämpligt sätt.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Chef för affärsutveckling

Visselblåsarsystem för företag: Förtroende, skydd och maximal efterlevnad

I en tid när affärsetik och efterlevnad av lagar och regler blir allt viktigare är ett tillförlitligt visselblåsarsystem avgörande för företagen. Detta verktyg gör det möjligt för anställda att rapportera problem och missförhållanden på ett säkert sätt, vilket bidrar till att främja en ansvarsfull företagskultur. I den här artikeln lyfter vi fram de många fördelarna med ett visselblåsarsystem och hur det kan bidra till att skapa en transparent, skyddad och regelefterlevande arbetsmiljö.

Varför ett system för visselblåsning?

Införandet av ett visselblåsarsystem är inte bara viktigt för stora företag, utan även för medelstora företag och mindre företag. Ett sådant system tillhandahåller en konfidentiell plattform där anställda kan rapportera indikationer på potentiella felaktigheter eller oegentligheter. Detta främjar inte bara öppenhet inom organisationen, utan gör det också möjligt att reagera på problem i tid och minimera potentiella risker.

Förtroende och skydd för anställda

Ett effektivt whistleblowing-system ger medarbetarna en försäkran om att deras rapporter kommer att behandlas konfidentiellt. Anonymitet är en viktig del i detta och ger medarbetarna möjlighet att tala ut utan rädsla för repressalier. Detta skapar förtroende mellan de anställda och företaget, eftersom de anställda vet att deras röst kommer att höras och att eventuella klagomål kommer att behandlas.

Stärka företagskulturen

Ett whistleblowing-system sänder ett tydligt budskap till medarbetarna: deras välbefinnande och företagets integritet står i centrum. Genom att skapa en öppen miljö där oegentligheter inte har en chans stärker företagen sin företagskultur och främjar värderingar som ansvar och integritet. Medarbetarna känner sig uppmuntrade att aktivt bidra till att förbättra arbetsmiljön.

Tidig upptäckt av problem

Ett whistleblowing-system gör det möjligt för företag att identifiera och hantera potentiella problem i ett tidigt skede, innan de blir allvarliga. Anställda är ofta de första som kan peka på oegentligheter eller missförhållanden. Genom att ge dem möjlighet att ta upp dessa problem kan företagen vara proaktiva och förhindra att deras rykte, anställda och ekonomiska integritet skadas.

Efterlevnad av lagar och förordningar

En annan viktig aspekt av ett whistleblowing-system är att säkerställa att lagar och regler efterlevs. Särskilt i tider av strikta regleringar och dataskyddsbestämmelser är det viktigt för företag att se till att de uppfyller de rättsliga kraven. Ett visselblåsarsystem kan hjälpa till att upptäcka överträdelser och vidta lämpliga åtgärder för att undvika rättsliga konsekvenser.

Konfidentialitet och säkerhet för uppgifter

Vid införandet av ett visselblåsarsystem är sekretessen och säkerheten för de rapporterade uppgifterna av yttersta vikt. Organisationer måste se till att informationen lagras och överförs på ett säkert sätt för att skydda visselblåsarnas identitet. Moderna visselblåsarsystem använder avancerad krypteringsteknik för att säkerställa att uppgifterna är skyddade och endast kan ses av behöriga personer.

Vår plattform för visselblåsare: din lösning för förtroende och skydd

Vår visselblåsarplattform är utformad för att tillhandahålla en säker och konfidentiell miljö för företag att rapportera problem och oegentligheter. Vi förstår vikten av förtroende, integritet och dataskydd. Vår plattform gör det möjligt för företag att skapa en öppen kultur och samtidigt säkerställa efterlevnad av regelverket.

Slutsats

Ett whistleblowing-system är ett oumbärligt verktyg för företag som vill främja etiska standarder, minimera risker och skapa en ansvarsfull arbetsmiljö. Det gör det möjligt för anställda att tala ut utan rädsla för konsekvenser och hjälper företag att följa lagar och förordningar. Om du letar efter en lösning som kombinerar förtroende, skydd och efterlevnad är vår visselblåsarplattform svaret.