Allt du behöver veta om Whistleblower Protection Act.
Och mycket mer.

Öppenhet och skydd för visselblåsare

Lagen om skydd av visselblåsare (Whistleblower Protection Act) i tillämpning

Vem påverkas av lagen?

Lagen påverkar företag medmer än 50 anställda i Tyskland och skapar en rättslig ram för skydd av visselblåsare.

Sedan när har lagen varit aktiv?

Whistleblower Protection Act har varit i kraft sedan02 juli 2023 för företag med mer än 250 anställda. Den innehåller tydliga riktlinjer för hur rapporter om överträdelser ska hanteras.

Företag med 50 eller fler anställda är berättigade från17 december 2023 förpliktad.

Vad är syftet med lagen?

Lagen uppmuntrar till avslöjande av oegentligheter ochSkyddar visselblåsare från repressalier. Den bidrar till att skapa enFörtroende för företagskultur och transparent efterlevnad.

Mer om lagen om skydd av visselblåsare

Frågor om lagen?

Vår erfarna advokat och VD, Nico Werdermann, står till ert förfogande för att klargöra alla juridiska frågor som rör Whistleblower Protection Act och efterlevnad. Med omfattande expertis och ett djupt engagemang för integritet hjälper han dig att implementera och tillämpa bästa praxis.

Nico Werdermann

Nico Werdermann

Advokat och verkställande direktör

Alla nyheter

All viktig information sammanfattad för dig på ett överskådligt sätt

Meldung von Hinweisen an externe Stellen vermeiden

Undvika att rapportera indikationer till externa organ

Tillämpningen av lagen om skydd av personer som anmäler oegentligheter (Whistleblower Protection Act) erbjuder två typer av råd till eventuella personer som anmäler oegentligheter: ett internt råd och ett externt råd.

Läs mer på

Hur hjälper Tell it ditt företag att följa Whistleblower Protection Act?

säga att den är utformad för att säkerställa att ditt företag uppfyller de rättsliga kraven.

Sicherheit & Anonymität

Säkerhet och anonymitet

Stöd visselblåsare genom att göra det möjligt för dem att rapportera tips anonymt. En individuell, skyddad och anonym inloggning gör att visselblåsare kan fortsätta att vara tillgängliga för frågor.

Fristenmanagement

Hantering av tidsfrister

Enligt Whistleblower Protection Act måste meddelanden skickas till visselblåsaren efter angivna tidsperioder. Med Tell it deadline management informerar systemet dig i god tid om kommande deadlines.

Mehrsprachigkeit

Flerspråkighet

Systemet tell it whistleblower finns tillgängligt på mer än 30 språk. Bland annat tyska, engelska, spanska och franska.

Einfache Fallbearbeitung

Enkel hantering av ärenden

Plattformen är utformad för att vara enkel och tydlig. Detta gör det möjligt för handläggaren att arbeta med anmälningarna genom hela processen - från den inkommande anmälan som ska lämnas in till avslutandet av anmälan.

Vanliga frågor och svar

  1. 01Vad är ett system för visselblåsare?

    ASystem för visselblåsningäven kallat visselblåsarsystemet, är ett viktigt verktyg för att främja öppenhet, efterlevnad och integritet i organisationer. Det ger medarbetarna möjlighet att på ett säkert och konfidentiellt sätt rapportera oegentligheter, brott mot lagar eller interna policyer samt etiska missförhållanden inom en organisation. Systemet skapar en kommunikationsplattform som gör det möjligt för anställda att öppet uttrycka sin oro utan rädsla för repressalier eller diskriminering. Ett whistleblowersystem är av stor betydelse för företag eftersom det hjälper till att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede, minimerar juridiska risker och främjar en kultur av öppenhet och ansvarstagande.

    Ett whistleblowing-system är ett oumbärligt verktyg för moderna företag med 50 eller fler anställda. Det bidrar till att främja integritet, transparens och regelefterlevnad samt till att bygga långsiktiga framgångar och förtroende.

  2. 02Är implementeringen av tell it tidskrävande?

  3. 03Kan jag växla mellan produkterna?

  4. 04Kan vi testköra den innan vi köper den?

  5. 05Hur fungerar kontakten med visselblåsaren?