Wszystko, co musisz wiedzieć o ustawie o ochronie sygnalistów.
I wiele więcej.

Przejrzystość i ochrona sygnalistów

Ustawa o ochronie sygnalistów we wdrażaniu

Kogo dotyczy prawo?

Prawo ma wpływ na firmy posiadająceponad 50 pracowników w Niemczech i tworzy ramy prawne dla ochrony sygnalistów.

Od kiedy prawo jest aktywne?

Ustawa o ochronie sygnalistów (Whistleblower Protection Act) obowiązuje od czasu02 lipca 2023 r. dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Określa jasne wytyczne dotyczące postępowania ze zgłoszeniami naruszeń.

Firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników kwalifikują się od17 grudnia 2023 r. zobowiązany.

Jaki jest cel tego prawa?

Prawo zachęca do ujawniania nieprawidłowości iOchrona sygnalistów przed odwetem. Przyczynia się to do stworzeniazaufana kultura korporacyjna i przejrzystą zgodność.

Więcej informacji na temat ustawy o ochronie sygnalistów

Pytania dotyczące prawa?

Nasz doświadczony prawnik i dyrektor zarządzający, Nico Werdermann, jest do Twojej dyspozycji, aby wyjaśnić wszystkie kwestie prawne związane z ustawą o ochronie sygnalistów i zgodnością z przepisami. Dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej i głębokiemu zaangażowaniu w uczciwość, wspiera on klientów we wdrażaniu i stosowaniu najlepszych praktyk.

Wszystkie wiadomości

Wszystkie ważne informacje podsumowane w skrócie

Meldung von Hinweisen an externe Stellen vermeiden

Unikanie zgłaszania wskazań organom zewnętrznym

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku ujawnienia informacji o nieprawidłowościach jest przekazanie informacji o nieprawidłowościach większej liczbie osób, które mają różne możliwości: ujawnienie stażysty i ujawnienie ekstern.

Czytaj więcej

W jaki sposób pomaga to firmie zachować zgodność z ustawą o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości?

Ma to na celu zapewnienie zgodności firmy z wymogami prawnymi.

Sicherheit & Anonymität

Bezpieczeństwo i anonimowość

Wspieraj sygnalistów, umożliwiając im anonimowe zgłaszanie wskazówek. Indywidualny, chroniony i anonimowy login umożliwia sygnalistom dalszą dostępność w przypadku pytań.

Fristenmanagement

Zarządzanie terminami

Zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości (Whistleblower Protection Act), wiadomości muszą być wysyłane do osoby zgłaszającej nieprawidłowości po upływie określonego czasu. Dzięki zarządzaniu terminami tell it, system informuje z odpowiednim wyprzedzeniem o zbliżających się terminach.

Mehrsprachigkeit

Wielojęzyczność

System tell it whistleblower jest dostępny w ponad 30 językach. Należą do nich niemiecki, angielski, hiszpański, francuski i inne.

Einfache Fallbearbeitung

Prosta obsługa przypadków

Platforma została zaprojektowana tak, aby była prosta i przejrzysta. Dzięki temu procesor może pracować nad zawiadomieniami przez cały proces - od przychodzącego zawiadomienia do jego zakończenia.

Często zadawane pytania

  1. 01Czym jest system informowania o nieprawidłowościach?

    ASystem zgłaszania nieprawidłowościznany również jako system zgłaszania nieprawidłowości, jest kluczowym narzędziem promowania przejrzystości, zgodności i uczciwości w organizacjach. Zapewnia on pracownikom możliwość bezpiecznego i poufnego zgłaszania wykroczeń, naruszeń prawa lub zasad wewnętrznych oraz uchybień etycznych w organizacji. System ten tworzy platformę komunikacyjną, która pozwala pracownikom otwarcie wyrażać swoje obawy bez obawy o odwet lub dyskryminację. System whistleblower ma ogromne znaczenie dla firm, ponieważ pomaga zidentyfikować potencjalne problemy na wczesnym etapie, minimalizuje ryzyko prawne i promuje kulturę otwartości i odpowiedzialności.

    Ogólnie rzecz biorąc, system whistleblowingu jest niezbędnym narzędziem dla nowoczesnych firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wspiera on promowanie uczciwości, przejrzystości i zgodności oraz pomaga budować długoterminowy sukces i zaufanie.

  2. 02Czy wdrożenie tell it jest czasochłonne?

  3. 03Czy mogę przełączać się między produktami?

  4. 04Czy możemy go przetestować przed zakupem?

  5. 05Jak działa kontakt z sygnalistą?