Ustawa o ochronie sygnalistów

Dowiedz się więcej o nowym sposobie na zwiększenie wydajności i ustabilizowanie komunikacji międzyludzkiej za pomocą Tell IT.

Neues Hinweisgeberschutzgesetz

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten. Es soll Whistleblower, also Personen, die Verstöße gegen das Recht, die öffentliche Verwaltung oder die Wirtschaft melden, vor Repressalien schützen. Das HinSchG gilt für alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten.

Czym jest sygnalista?

Sygnalista to osoba, która zgłasza naruszenie prawa, administracji publicznej lub działalności gospodarczej. Naruszenia te mogą dotyczyć na przykład korupcji, prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania, dyskryminacji lub zanieczyszczenia środowiska. Sygnalistami mogą być zarówno pracownicy, jak i osoby z zewnątrz.

Jakie są prawa sygnalistów?

Sygnaliści są chronieni przed represjami. Oznacza to, że nie mogą oni zostać zwolnieni, przeniesieni lub w inny sposób poszkodowani z powodu zgłoszenia naruszenia. Sygnaliści mają również prawo do zachowania swojej tożsamości w tajemnicy.

Kto musi skonfigurować wewnętrzny kanał powiadomień?

Spółki zatrudniające ponad 50 pracowników są zobowiązane do utworzenia wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości musi być bezpieczny i poufny. Sygnaliści często chcą, aby ich tożsamość była chroniona. Prawo nie stanowi, że anonimowe zgłoszenia muszą być przetwarzane. W Tell IT można zdecydować, czy zezwalać na anonimowe zgłoszenia. W każdym przypadku sygnaliści muszą mieć pewność, że ich zgłoszenia nie będą dla nich niekorzystne.

Pytania dotyczące prawa?

Nasz doświadczony prawnik i dyrektor zarządzający, Nico Werdermann, jest do Twojej dyspozycji, aby wyjaśnić wszystkie kwestie prawne związane z ustawą o ochronie sygnalistów i zgodnością z przepisami.

Nico Werdermann

Nico Werdermann

Jak skonfigurować wewnętrzny kanał podpowiedzi?

Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia wewnętrznego kanału powiadomień:

  • Dzięki Tell IT wybierz bezpieczny i poufny system, który możesz dostosować do swojej firmy.
  • Upewnij się, że wewnętrzny kanał informacyjny jest łatwy do znalezienia i wykorzystania. Wewnętrzny kanał informacyjny powinien zostać opublikowany na stronie internetowej firmy i w intranecie.
  • Przekazanie sygnalistom jasnych informacji na temat tego, co można zgłaszać i w jaki sposób zgłoszenia będą rozpatrywane. Sygnaliści powinni wiedzieć, że nie będą dyskryminowani za dokonanie zgłoszenia.
  • Przeszkolenie pracowników w zakresie wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Pracownicy powinni wiedzieć, jak działa wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości i jak mogą z niego korzystać.
  • Zdefiniuj wewnętrzne procedury przetwarzania i zdecyduj, która wybrana grupa osób powinna być odpowiedzialna za przetwarzanie. W razie potrzeby można również zaangażować zewnętrznego konsultanta, który ma bezpośredni dostęp do platformy informatycznej Tell i przetwarza informacje.

Zalety wewnętrznego kanału informacyjnego

Wewnętrzny kanał porad oferuje firmom szereg korzyści. Obejmują one:

  • Wczesne wykrywanie naruszeń prawa i innych problemów. Wewnętrzny kanał informowania o nieprawidłowościach może pomóc we wczesnym wykrywaniu i rozwiązywaniu naruszeń prawa i innych problemów. Może to zaoszczędzić pieniądze i reputację firmy.
  • Lepsze zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości może pomóc w usprawnieniu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Może to pomóc firmom chronić się przed naruszeniami prawa i innymi problemami.
  • Wzmocnienie kultury korporacyjnej. Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości może pomóc wzmocnić kulturę korporacyjną. Może to pomóc firmom stworzyć uczciwe i integracyjne środowisko pracy.
Home Hero Image

Wnioski

Ustawa o ochronie sygnalistów jest ważnym krokiem w kierunku poprawy ochrony sygnalistów w Niemczech. Firmy zatrudniające ponad 50 pracowników są zobowiązane do utworzenia wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Dzięki Tell IT można szybko i łatwo utworzyć wewnętrzny kanał informowania o nieprawidłowościach, skonfigurować go zgodnie z własnymi potrzebami, a tym samym łatwo spełnić wymogi prawne.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på vores hjemmeside er kun beregnet til generelle informationsformål og udgør ikke juridisk rådgivning. Oplysningerne på vores hjemmeside kan ikke og er ikke beregnet til at erstatte individuel juridisk rådgivning fra en advokat. Vi garanterer ikke, at oplysningerne på vores hjemmeside er korrekte, fuldstændige eller opdaterede.