Chraňte svou firmu pomocí systému pro oznamovatele tell it

říci, že vás podporuje při plnění požadavků zákona o ochraně oznamovatelů.

Frau hält iPad in der Hand. Umliegend werden tell it Funktionen gezeigt.

To mluví za to, že to říct

Vaše platforma pro whistleblowing - jednoduchá, jasná a důvěryhodná

Plnění zákonných požadavků

 • Důvěryhodná platforma, která je plně v souladu s novým zákonem o ochraně oznamovatelů.
 • Naše řešení zajišťuje oznamování v souladu s právními předpisy a ochranu oznamovatelů.
 • Při plnění zákonných požadavků se spoléháme na odborné znalosti v oblasti ochrany oznamovatelů.

Zabezpečení dat

 • Nejmodernější technologie šifrování pro maximální zabezpečení a důvěrnost dat.
 • Nejvyšší ochrana soukromí díky pokročilým opatřením na ochranu dat.
 • Zaručujeme bezpečné ukládání a přenos dat pro vaše zprávy.

Intuitivní a uživatelsky přívětivé

 • Jednoduché odesílání zpráv, které usnadňuje proces.
 • Přehledné uživatelské pokyny pro snadnou navigaci v naší platformě.
 • Díky uživatelsky přívětivému designu vám usnadníme používání naší platformy.
Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí

Zaměřte se na naše bezpečnostní standardy

Objevte jeho komplexní bezpečnostní funkce pro bezstarostné zasílání zpráv.

Logo Software Hosted in Germany

Vyrobeno v Německu

Důvěra v německé standardy kvality a softwaru.

DSGVO Zertifikat

V souladu s DSGVO

Dodržujeme přísné standardy ochrany osobních údajů podle GDPR.

SSL Verschlüsselung

Šifrování SSL

Vaše data jsou chráněna nejmodernějším šifrováním SSL.

Deutsche Server Zertifikat

Německé servery

Data jsou uložena na zabezpečených německých serverech.

Privacy Dragon

Navrženo pro zabezpečení a anonymitu

Není nutné žádné pojmenování

Důvěrné zprávy bez odhalení identity. Vytvořte otevřenou kulturu komunikace bez váhání.

V souladu s DSGVO

Ochrana údajů v souladu s DSGVO. Zajistěte důvěrnost svých firemních dat.

Šifrovaná data

Vaše citlivé údaje jsou chráněny pokročilými šifrovacími technologiemi. Důvěrné informace zůstávají soukromé.

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Naše platforma nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro hladký a efektivní uživatelský zážitek.

Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí

Co můžete od služby tell it očekávat

Sicherheit & Anonymität

Zabezpečení a anonymita

Chraňte oznamovatele tím, že jim umožníte anonymně nahlásit tipy. Individuální, chráněné a anonymní přihlášení umožňuje oznamovatelům, aby byli i nadále k dispozici pro dotazy.

Fristenmanagement

Správa termínů

Podle zákona o ochraně oznamovatelů musí být zprávy oznamovateli zasílány po uplynutí stanovených lhůt. Pomocí správy termínů tell it vás systém včas informuje o nadcházejících termínech.

Mehrsprachigkeit

Vícejazyčnost

Systém pro oznamovatele je k dispozici ve více než 30 jazycích. Patří mezi ně němčina, angličtina, španělština, francouzština a další.

Einfache Fallbearbeitung

Jednoduché zpracování případů

Platforma je navržena tak, aby byla jednoduchá a přehledná. Zpracovatel tak může pracovat s oznámeními v celém procesu - od příchozího oznámení k podání až po uzavření oznámení.

Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí

Klíčové výhody naší platformy pro oznamovatele v porovnání s ostatními

Fyzická poštovní schránkaInterní odděleníE-mailová službařekněte to
Důvěrné nebo anonymní
Nákladově efektivní řešení
V souladu s DSGVO
Zabezpečení
Uživatelská přívětivost

řekněte to

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost

Fyzická poštovní schránka

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost

Interní oddělení

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost

E-mailová služba

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost

Co je třeba vědět

Vše, co potřebujete vědět o zákonu o ochraně oznamovatelů.

Neues Hinweisgeberschutzgesetz

Zákon o ochraně oznamovatelů

Dowiedz się więcej o nowym sposobie na zwiększenie wydajności i ustabilizowanie komunikacji międzyludzkiej za pomocą Tell IT.

Přečtěte si více
Meldung von Hinweisen an externe Stellen vermeiden

Vyhnout se oznamování indicií externím subjektům

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku ujawnienia informacji o nieprawidłowościach jest przekazanie informacji o nieprawidłowościach większej liczbie osób, które mają różne możliwości: ujawnienie stażysty i ujawnienie ekstern.

Přečtěte si více
Interne Meldestelle einrichten

Co hrozí, pokud společnost nezřídí interní ohlašovnu?

Nowe przepisy dotyczące zarządzania lanceurs d'alerte indeholder flere bestemmelser für virksomheden, for exempel om at etablere og vedligeholde et internt kontrolpunkt. Pokud organizacja przestrzega tych standardów, jest ona upoważniona do korzystania z rozwiązania straffeloven.

Přečtěte si více

Často kladené otázky

 1. 01Co je to systém oznamovatelů?

  ASystém whistleblowinguznámý také jako systém whistleblowerů, je důležitým nástrojem pro podporu transparentnosti, dodržování předpisů a integrity v organizacích. Poskytuje zaměstnancům možnost bezpečně a důvěrně oznámit pochybení, porušení zákonů nebo interních zásad a etické prohřešky v organizaci. Tento systém vytváří komunikační platformu, která umožňuje zaměstnancům otevřeně vyjádřit své obavy bez obav z odvety nebo diskriminace. Systém pro oznamovatele má pro společnosti velký význam, protože pomáhá včas identifikovat potenciální problémy, minimalizuje právní rizika a podporuje kulturu otevřenosti a odpovědnosti.

  Celkově je systém whistleblowingu nepostradatelným nástrojem pro moderní společnosti s 50 a více zaměstnanci. Podporuje prosazování integrity, transparentnosti a dodržování předpisů a pomáhá budovat dlouhodobý úspěch a důvěru.

 2. 02Můžeme si ho před koupí vyzkoušet?

 3. 03Je implementace systému tell it časově náročná?

 4. 04Je startovací produkt pro mou společnost dostačující?

 5. 05Jsou možné individuální úpravy?

 6. 06Jak probíhá kontakt s oznamovatelem?

 7. 07Musím poskytnout údaje o své kreditní kartě pro testovací účet?

Vaše přímá linka, která vám to řekne

S naší osobní kontaktní osobou máte přímou linku na odborníka na naší platformě pro oznamování. Andrea se specializuje na profesionální zpracování vašich žádostí a zajišťuje, že vaše informace budou vyslyšeny a náležitě zpracovány.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Vedoucí oddělení rozvoje obchodu

Proč je systém oznamovatelů důležitý: podpora transparentnosti a dodržování předpisů

V době, kdy se etické chování a odpovědnost podniků dostávají do popředí zájmu, nabývá koncept whistleblowingu na významu. Systém whistleblowerů poskytuje zaměstnancům platformu, která jim umožňuje nahlásit potenciální pochybení, porušení právních předpisů nebo neetické chování v organizaci bez obav z negativních důsledků. Zdůrazňujeme důvody, proč je takový systém klíčový pro podporu transparentní a právně vyhovující firemní kultury.

Podpora kultury otevřené komunikace

Systém whistleblowerů vytváří otevřenou a důvěryhodnou kulturu komunikace, v níž mohou zaměstnanci svobodně vyjádřit své obavy a připomínky. Anonymita, kterou tyto systémy nabízejí, umožňuje zaměstnancům upozornit na potenciální pochybení bez obav z odvety. Tím se odbourávají bariéry a zaměstnanci jsou povzbuzováni k tomu, aby upozorňovali na etická dilemata nebo porušování předpisů.

Identifikace rizik a porušení právních předpisů

Účinný systém oznamování slouží jako systém včasného varování před potenciálními riziky a porušením právních předpisů. Zaměstnanci mohou anonymně upozornit na nesprávné jednání, aniž by se obávali profesních nebo osobních následků. To umožňuje včasné odhalení problémů, které by jinak zůstaly neodhaleny.

Ochrana zaměstnanců a bezúhonnosti

Systémy pro oznamování nekalých praktik poskytují zaměstnancům ochranu před odvetou nebo diskriminací ze strany nadřízených nebo kolegů. Anonymita zajišťuje, že zaměstnanci mohou hlásit nekalé jednání bez obav z negativních důsledků. To nejen podporuje integritu organizace, ale také posiluje důvěru zaměstnanců ve vedení.

Dodržování zákonů a předpisů

Společnosti se potýkají se stále rostoucím počtem zákonů a předpisů, které musí dodržovat. Systém pro oznamovatele pomáhá společnostem dodržovat GDPR, protikorupční zákony a další předpisy. Díky možnosti interně hlásit porušení předpisů mohou společnosti jednat proaktivně a minimalizovat tak právní rizika.

Vytváření pozitivní image

Organizace, které zavedou systém pro oznamovatele, prokazují svůj závazek k transparentnosti, integritě a dodržování předpisů. To posiluje image společnosti jako eticky odpovědného subjektu, který je ochoten upozorňovat na porušování předpisů a řešit je. Taková image může mít pozitivní dopad na důvěru zákazníků, pověst odvětví a udržení zaměstnanců.

Závěr: Nepostradatelný nástroj pro moderní společnosti

V době, kdy etické normy a dodržování předpisů hrají významnou roli, je systém oznamovatelů pro společnosti nepostradatelný. Podporuje kulturu otevřené komunikace, umožňuje identifikaci rizik, chrání zaměstnance a integritu, přispívá k dodržování právních předpisů a vytváří pozitivní image společnosti. Společnosti, které takový systém zavedou, se staví do pozice moderních organizací, jimž nejde jen o zisk, ale zaměřují se také na etiku, transparentnost a odpovědnost.