Váš klíč k transparentnosti: objevteřekněte toSystém whistleblowingu

S intuitivním designem a podporou dodržování předpisů: vašeSystém whistleblowingu pro důvěryhodnou firemní kulturu.

Chraňte svou firmu před zneužitím - bez námahy a efektivně.

Good job Marie

Úprava stop.
Ale bez námahy.

Eine Frau mit einem iPad in der Hand und zusätzlich ein paar Interface Elemente von tell it

Vždy mějte přehled

Naše platforma usnadňuje správu a sledování potenciálních zákazníků.

Nikdy nezmeškáte termín

Automatická oznámení vám pomohou sledovat termíny.

Komunikace s oznamovatelem

Bezproblémový komunikační kanál podporuje dialog s ohlašovatelem.

Kategorie případů pomáhají při třídění

Strukturované kategorie případů usnadňují efektivní třídění a zpracování stop.

Privacy Dragon

Navrženo pro zabezpečení a anonymitu

Není nutné žádné pojmenování

Důvěrné zprávy bez odhalení identity. Vytvořte otevřenou kulturu komunikace bez váhání.

V souladu s DSGVO

Ochrana údajů v souladu s DSGVO. Zajistěte důvěrnost svých firemních dat.

Šifrovaná data

Vaše citlivé údaje jsou chráněny pokročilými šifrovacími technologiemi. Důvěrné informace zůstávají soukromé.

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Naše platforma nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro hladký a efektivní uživatelský zážitek.

Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí
Konto erfolgreich eröffnet

Takto snadno lze přijímat a upravovat tipy.

  1. 01Co je to systém oznamovatelů?

    ASystém whistleblowinguznámý také jako systém whistleblowerů, je důležitým nástrojem pro podporu transparentnosti, dodržování předpisů a integrity v organizacích. Poskytuje zaměstnancům možnost bezpečně a důvěrně oznámit pochybení, porušení zákonů nebo interních zásad a etické prohřešky v organizaci. Tento systém vytváří komunikační platformu, která umožňuje zaměstnancům otevřeně vyjádřit své obavy bez obav z odvety nebo diskriminace. Systém pro oznamovatele má pro společnosti velký význam, protože pomáhá včas identifikovat potenciální problémy, minimalizuje právní rizika a podporuje kulturu otevřenosti a odpovědnosti.

    Celkově je systém whistleblowingu nepostradatelným nástrojem pro moderní společnosti s 50 a více zaměstnanci. Podporuje prosazování integrity, transparentnosti a dodržování předpisů a pomáhá budovat dlouhodobý úspěch a důvěru.

  2. 02Je implementace systému tell it časově náročná?

Co můžete od služby tell it očekávat

Sicherheit & Anonymität

Zabezpečení a anonymita

Chraňte oznamovatele tím, že jim umožníte anonymně nahlásit tipy. Individuální, chráněné a anonymní přihlášení umožňuje oznamovatelům, aby byli i nadále k dispozici pro dotazy.

Fristenmanagement

Správa termínů

Podle zákona o ochraně oznamovatelů musí být zprávy oznamovateli zasílány po uplynutí stanovených lhůt. Pomocí správy termínů tell it vás systém včas informuje o nadcházejících termínech.

Mehrsprachigkeit

Vícejazyčnost

Systém pro oznamovatele je k dispozici ve více než 30 jazycích. Patří mezi ně němčina, angličtina, španělština, francouzština a další.

Einfache Fallbearbeitung

Jednoduché zpracování případů

Platforma je navržena tak, aby byla jednoduchá a přehledná. Zpracovatel tak může pracovat s oznámeními v celém procesu - od příchozího oznámení k podání až po uzavření oznámení.

Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí

Vaše přímá linka, která vám to řekne

S naší osobní kontaktní osobou máte přímou linku na odborníka na naší platformě pro oznamování. Andrea se specializuje na profesionální zpracování vašich žádostí a zajišťuje, že vaše informace budou vyslyšeny a náležitě zpracovány.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Vedoucí oddělení rozvoje obchodu

Transparentnost a důvěra: Přínosy firemního whistleblowingu

V dnešním podnikatelském prostředí čelí společnosti výzvě, jak podpořit transparentnost a integritu a zároveň zajistit, aby byla případná porušení nebo pochybení včas odhalena. Jako účinný nástroj k dosažení těchto cílů se osvědčilo oznamování podnikových pochybení (tzv. whistleblowing).

Podpora kultury otevřené komunikace

Klíčovým přínosem whistleblowingu v podnicích je podpora kultury otevřené komunikace. Zaměstnanci jsou povzbuzováni k tomu, aby vznášeli obavy a hlásili porušení bez obav z odvety. Vytváří se tak prostředí, ve kterém lze pochybení včas odhalit a napravit dříve, než má závažný dopad na společnost.

Důvěrnost a anonymita jako základní kameny

Firemní whistleblowing nabízí zaměstnancům možnost podat oznámení anonymně nebo důvěrně. Tato důvěrnost vytváří potřebnou jistotu pro zaměstnance, kteří mohou mít obavy z nahlášení porušení předpisů. Anonymita jim umožňuje prosazovat etické chování bez obav z negativních důsledků nebo stigmatizace.

Včasná detekce a prevence

Jedním z nejvýznamnějších přínosů whistleblowingu je možnost včasného odhalení porušení předpisů. Díky snadnému přístupu k transparentnímu oznamovacímu kanálu lze potenciální problémy rychle identifikovat a řešit. To umožňuje společnostem přijmout preventivní opatření a minimalizovat škody na společnosti a její pověsti.

Dodržování pokynů pro dodržování předpisů

Podnikové whistleblowingy hrají v oblasti dodržování předpisů zásadní roli. Společnosti jsou často ze zákona povinny poskytnout mechanismy pro oznamování porušení zákonů a předpisů. Efektivní platforma pro whistleblowing zajišťuje splnění těchto požadavků a pomáhá minimalizovat právní rizika.

Posílení důvěry mezi zaměstnanci a společností

Zavedením podnikového systému informování o nekalých praktikách prokazuje společnost svůj závazek k integritě a odpovědnosti. To posiluje důvěru mezi zaměstnanci a manažery tím, že ukazuje, že společnost je ochotna řešit obavy a přijmout konkrétní opatření.

Závěrečné myšlenky

Podnikové whistleblowing je mnohem víc než jen mechanismus pro oznamování porušení předpisů. Je to nástroj pro vytváření kultury transparentnosti, důvěrnosti a odpovědnosti. Podporou otevřené komunikace, zajištěním anonymity a včasným odhalením porušení předpisů významně přispívá ke zdraví a integritě společností. Pokud máte zájem vést svou společnost k důvěryhodné a transparentní budoucnosti, může být zavedení podnikového systému whistleblowingu tím správným krokem.