Systém oznamovatelů pro podniky

Posilte firemní kulturu s naším systémem oznamování - důvěra, ochrana a otevřenost pro všechny zaměstnance.

Glückliche Mitarbeiter die tell it benutzen

Pět důvodů, proč si to vaši zaměstnanci zamilují

Posílení pravomocí, bezpečnost a transparentnost - důvody, proč to vaši zaměstnanci ocení.

01

Důvěryhodná firemní kultura

říci, že zajišťuje transparentnost a důvěryhodnost společnosti. Tím se stáváte atraktivnějším zaměstnavatelem.

02

Společenská odpovědnost

zdůrazňuje společenskou odpovědnost své společnosti, což oslovuje zaměstnance, kteří si cení společenské angažovanosti.

03

Udržení zaměstnanců

podporuje důvěru vašich zaměstnanců a zvyšuje jejich retenci a motivaci.

04

Silnější hlas zaměstnanců

umožňuje zaměstnancům bezpečně a anonymně vyjádřit své obavy, což podporuje jejich angažovanost a spokojenost.

05

Pozitivní image

Aktivní ochrana oznamovatelů vytváří pozitivní image podniku a přitahuje etické uchazeče.

tell it UI Komponenten die Mandanten Kacheln darstellen

Správa subdodavatelů

Přehled: S naší platformou můžete efektivně a bezpečně spravovat informace o subdodavatelích a řešit stížnosti.

Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí

řekněte to ve srovnání

Klíčové výhody naší platformy pro oznamovatele v porovnání s ostatními

Fyzická poštovní schránkaInterní odděleníE-mailová službařekněte to
Důvěrné nebo anonymní
Nákladově efektivní řešení
V souladu s DSGVO
Zabezpečení
Uživatelská přívětivost

řekněte to

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost

Fyzická poštovní schránka

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost

Interní oddělení

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost

E-mailová služba

 • Důvěrné nebo anonymní
 • Nákladově efektivní řešení
 • V souladu s DSGVO
 • Zabezpečení
 • Uživatelská přívětivost
Privacy Dragon

Navrženo pro zabezpečení a anonymitu

Není nutné žádné pojmenování

Důvěrné zprávy bez odhalení identity. Vytvořte otevřenou kulturu komunikace bez váhání.

V souladu s DSGVO

Ochrana údajů v souladu s DSGVO. Zajistěte důvěrnost svých firemních dat.

Šifrovaná data

Vaše citlivé údaje jsou chráněny pokročilými šifrovacími technologiemi. Důvěrné informace zůstávají soukromé.

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Naše platforma nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro hladký a efektivní uživatelský zážitek.

Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí

Co můžete od služby tell it očekávat

Sicherheit & Anonymität

Zabezpečení a anonymita

Chraňte oznamovatele tím, že jim umožníte anonymně nahlásit tipy. Individuální, chráněné a anonymní přihlášení umožňuje oznamovatelům, aby byli i nadále k dispozici pro dotazy.

Fristenmanagement

Správa termínů

Podle zákona o ochraně oznamovatelů musí být zprávy oznamovateli zasílány po uplynutí stanovených lhůt. Pomocí správy termínů tell it vás systém včas informuje o nadcházejících termínech.

Mehrsprachigkeit

Vícejazyčnost

Systém pro oznamovatele je k dispozici ve více než 30 jazycích. Patří mezi ně němčina, angličtina, španělština, francouzština a další.

Einfache Fallbearbeitung

Jednoduché zpracování případů

Platforma je navržena tak, aby byla jednoduchá a přehledná. Zpracovatel tak může pracovat s oznámeními v celém procesu - od příchozího oznámení k podání až po uzavření oznámení.

Sjednejte si schůzku s předváděcí akcí

Vaše přímá linka, která vám to řekne

S naší osobní kontaktní osobou máte přímou linku na odborníka na naší platformě pro oznamování. Andrea se specializuje na profesionální zpracování vašich žádostí a zajišťuje, že vaše informace budou vyslyšeny a náležitě zpracovány.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Vedoucí oddělení rozvoje obchodu

Systém whistleblowingu pro podniky: Důvěra, ochrana a maximální dodržování předpisů

V době, kdy etika v podnikání a dodržování právních předpisů nabývají na významu, je spolehlivý systém pro oznamování nekalých praktik pro společnosti nezbytný. Tento nástroj umožňuje zaměstnancům bezpečným způsobem nahlásit obavy a pochybení, což pomáhá podporovat odpovědnou firemní kulturu. V tomto článku upozorňujeme na mnohé výhody systému whistleblowingu a na to, jak může pomoci vytvořit transparentní, chráněné a vyhovující pracovní prostředí.

Proč systém whistleblowingu?

Zavedení systému pro oznamovatele je důležité nejen pro velké společnosti, ale také pro střední a menší podniky. Takový systém poskytuje důvěrnou platformu, kde mohou zaměstnanci hlásit náznaky možného pochybení nebo nesprávného jednání. To nejen podporuje otevřenost uvnitř organizace, ale také umožňuje včas reagovat na problémy a minimalizovat potenciální rizika.

Důvěra a ochrana zaměstnanců

Účinný systém oznamování poskytuje zaměstnancům jistotu, že s jejich oznámeními bude zacházeno důvěrně. Klíčovým prvkem je anonymita, která dává zaměstnancům možnost promluvit bez obav z odvety. To buduje důvěru mezi zaměstnanci a společností, protože zaměstnanci vědí, že jejich hlas bude vyslyšen a případné stížnosti budou řešeny.

Posílení firemní kultury

Systém whistleblowingu vysílá zaměstnancům jasný signál: jejich blaho a integrita společnosti jsou středem pozornosti. Vytvořením otevřeného prostředí, kde nesprávné jednání nemá šanci, společnosti posilují svou firemní kulturu a podporují hodnoty, jako je odpovědnost a integrita. Zaměstnanci se cítí povzbuzeni aktivně přispívat ke zlepšování pracovního prostředí.

Včasné odhalení problémů

Systém whistleblowingu umožňuje společnostem identifikovat a řešit potenciální problémy včas, dříve než se z nich stanou vážné potíže. Zaměstnanci jsou často první, kdo mohou upozornit na nesrovnalosti nebo nesprávné jednání. Tím, že jim společnosti poskytnou možnost upozornit na tyto problémy, mohou být proaktivní a zabránit poškození své pověsti, zaměstnanců a finanční integrity.

Dodržování zákonů a předpisů

Dalším důležitým aspektem systému whistleblowingu je zajištění souladu se zákony a předpisy. Zejména v době přísných předpisů a pravidel na ochranu osobních údajů je pro společnosti zásadní zajistit, aby dodržovaly zákonné požadavky. Systém oznamování může pomoci odhalit porušení předpisů a přijmout příslušná opatření, aby se předešlo právním důsledkům.

Důvěrnost a zabezpečení údajů

Při zavádění systému whistleblowingu je nesmírně důležitá důvěrnost a bezpečnost nahlášených údajů. Organizace musí zajistit bezpečné ukládání a přenos informací, aby byla chráněna identita oznamovatelů. Moderní systémy oznamování využívají pokročilé šifrovací technologie, které zajišťují ochranu údajů a jejich prohlížení pouze oprávněnými osobami.

Naše platforma pro oznamovatele: vaše řešení pro důvěru a ochranu

Naše platforma pro whistleblowing je navržena tak, aby poskytovala bezpečné a důvěrné prostředí pro nahlašování obav a pochybení ze strany společností. Chápeme důležitost důvěry, integrity a ochrany údajů. Naše platforma umožňuje společnostem vytvořit kulturu otevřenosti a zároveň zajistit soulad s právními předpisy.

Závěr

Systém whistleblowingu je pro společnosti nepostradatelným nástrojem k prosazování etických norem, minimalizaci rizik a vytváření odpovědného pracovního prostředí. Umožňuje zaměstnancům promluvit bez obav z následků a pomáhá společnostem dodržovat zákony a předpisy. Pokud hledáte řešení, které spojuje důvěru, ochranu a dodržování předpisů, naše platforma pro oznamovatele je tou správnou odpovědí.