Vše, co potřebujete vědět o zákonu o ochraně oznamovatelů.
A mnoho dalšího.

Transparentnost a ochrana informátorů

Zákon o ochraně oznamovatelů v praxi

Koho se zákon týká?

Zákon se týká společností svíce než 50 zaměstnanců v Německu a vytváří právní rámec pro ochranu oznamovatelů.

Odkdy je zákon aktivní?

Zákon o ochraně oznamovatelů je v platnosti od roku 2006.02. července 2023 pro společnosti s více než 250 zaměstnanci. Stanovuje jasné pokyny pro řešení hlášení o porušení předpisů.

Společnosti s 50 a více zaměstnanci jsou způsobilé od17. prosince 2023 povinen.

Jaký je účel zákona?

Zákon podporuje zveřejňování protiprávního jednání aChrání oznamovatele před odvetnými opatřeními. Přispívá k vytvořenídůvěryhodná firemní kultura a transparentní dodržování předpisů.

Další informace o zákonu o ochraně oznamovatelů

Máte otázky k zákonu?

Náš zkušený právník a jednatel Nico Werdermann je vám k dispozici pro objasnění všech právních otázek souvisejících se zákonem o ochraně oznamovatelů a jeho dodržování. Díky rozsáhlým odborným znalostem a hlubokému odhodlání k bezúhonnosti vás podpoří při zavádění a uplatňování osvědčených postupů.

Všechny novinky

Přehledné shrnutí všech důležitých informací

Meldung von Hinweisen an externe Stellen vermeiden

Vyhnout se oznamování indicií externím subjektům

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku ujawnienia informacji o nieprawidłowościach jest przekazanie informacji o nieprawidłowościach większej liczbie osób, które mają różne możliwości: ujawnienie stażysty i ujawnienie ekstern.

Přečtěte si více

Jak pomáhá vaší společnosti dodržovat zákon o ochraně oznamovatelů?

je navržen tak, aby zajistil, že vaše firma splňuje zákonné požadavky.

Sicherheit & Anonymität

Zabezpečení a anonymita

Podpořit oznamovatele tím, že jim umožní anonymně nahlásit tipy. Individuální, chráněné a anonymní přihlášení umožňuje oznamovatelům, aby byli i nadále k dispozici pro dotazy.

Fristenmanagement

Správa termínů

Podle zákona o ochraně oznamovatelů musí být zprávy oznamovateli zasílány po uplynutí stanovených lhůt. Pomocí správy termínů tell it vás systém včas informuje o nadcházejících termínech.

Mehrsprachigkeit

Vícejazyčnost

Systém pro oznamovatele je k dispozici ve více než 30 jazycích. Patří mezi ně němčina, angličtina, španělština, francouzština a další.

Einfache Fallbearbeitung

Jednoduché zpracování případů

Platforma je navržena tak, aby byla jednoduchá a přehledná. To umožňuje zpracovateli pracovat na oznámeních v celém procesu - od příchozího oznámení k podání až po uzavření oznámení.

Často kladené otázky

  1. 01Co je to systém oznamovatelů?

    ASystém whistleblowinguznámý také jako systém whistleblowerů, je důležitým nástrojem pro podporu transparentnosti, dodržování předpisů a integrity v organizacích. Poskytuje zaměstnancům možnost bezpečně a důvěrně oznámit pochybení, porušení zákonů nebo interních zásad a etické prohřešky v organizaci. Tento systém vytváří komunikační platformu, která umožňuje zaměstnancům otevřeně vyjádřit své obavy bez obav z odvety nebo diskriminace. Systém pro oznamovatele má pro společnosti velký význam, protože pomáhá včas identifikovat potenciální problémy, minimalizuje právní rizika a podporuje kulturu otevřenosti a odpovědnosti.

    Celkově je systém whistleblowingu nepostradatelným nástrojem pro moderní společnosti s 50 a více zaměstnanci. Podporuje prosazování integrity, transparentnosti a dodržování předpisů a pomáhá budovat dlouhodobý úspěch a důvěru.

  2. 02Je implementace systému tell it časově náročná?

  3. 03Mohu mezi produkty přepínat?

  4. 04Můžeme si ho před koupí vyzkoušet?

  5. 05Jak probíhá kontakt s oznamovatelem?