Alt du trenger å vite om Whistleblower Protection Act.
Og mye mer.

Åpenhet og beskyttelse av varslere

Implementering av varslingsloven (Whistleblower Protection Act)

Hvem er berørt av loven?

Loven påvirker selskaper medmer enn 50 ansatte i Tyskland og skaper et juridisk rammeverk for beskyttelse av varslere.

Siden når har loven vært aktiv?

Loven om beskyttelse av varslere har vært gjeldende siden02. juli 2023 for selskaper med mer enn 250 ansatte. Den inneholder klare retningslinjer for håndtering av rapporter om brudd.

Bedrifter med 50 eller flere ansatte er kvalifisert fra17. desember 2023 forpliktet.

Hva er formålet med loven?

Loven oppmuntrer til avsløring av kritikkverdige forhold ogBeskytter varslere fra represalier. Det bidrar til å skape entillitsfull bedriftskultur og transparent etterlevelse.

Mer om loven om beskyttelse av varslere (Whistleblower Protection Act)

Har du spørsmål om loven?

Vår erfarne advokat og administrerende direktør, Nico Werdermann, står til din disposisjon for å avklare alle juridiske spørsmål knyttet til varslingsloven og compliance. Med omfattende ekspertise og et sterkt engasjement for integritet hjelper han deg med å implementere og anvende beste praksis.

Nico Werdermann

Nico Werdermann

Advokat og administrerende direktør

Alle nyheter

All viktig informasjon oppsummert for deg på et øyeblikk

Meldung von Hinweisen an externe Stellen vermeiden

Unngå å rapportere indikasjoner til eksterne organer

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku ujawnienia informacji o nieprawidłowościach jest przekazanie informacji o nieprawidłowościach większej liczbie osób, które mają różne możliwości: ujawnienie stażysty i ujawnienie ekstern.

Les mer

Hvordan hjelper det bedriften din å overholde Whistleblower Protection Act?

fortelle at den er utformet for å sikre at virksomheten din overholder lovpålagte krav.

Sicherheit & Anonymität

Sikkerhet og anonymitet

Støtt varslere ved å gjøre det mulig for dem å rapportere tips anonymt. En individuell, beskyttet og anonym pålogging gjør det mulig for varslerne å fortsette å være tilgjengelige for spørsmål.

Fristenmanagement

Håndtering av tidsfrister

I henhold til Whistleblower Protection Act skal meldinger sendes til varsleren etter bestemte tidsfrister. Med tell it deadline management informerer systemet deg i god tid om kommende frister.

Mehrsprachigkeit

Flerspråklighet

Varslingssystemet Tell it er tilgjengelig på mer enn 30 språk. Blant annet tysk, engelsk, spansk og fransk.

Einfache Fallbearbeitung

Enkel saksbehandling

Plattformen er utformet for å være enkel og oversiktlig. Dette gjør det mulig for saksbehandleren å arbeide med varslene gjennom hele prosessen - fra det innkommende varselet som skal sendes inn, til avslutningen av varselet.

Ofte stilte spørsmål

  1. 01Hva er et varslingssystem?

    AVarslingssystemogså kjent som varslingssystemet, er et viktig verktøy for å fremme åpenhet, etterlevelse og integritet i organisasjoner. Varslingssystemet gir de ansatte mulighet til trygt og konfidensielt å rapportere om kritikkverdige forhold, brudd på lover og interne retningslinjer og etisk mislighold i organisasjonen. Systemet skaper en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for ansatte å si ifra åpent uten frykt for represalier eller diskriminering. Et varslingssystem er svært viktig for bedrifter, ettersom det bidrar til å avdekke potensielle problemer på et tidlig stadium, minimerer den juridiske risikoen og fremmer en kultur preget av åpenhet og ansvarlighet.

    Alt i alt er et varslingssystem et uunnværlig verktøy for moderne bedrifter med 50 eller flere ansatte. Det bidrar til å fremme integritet, åpenhet og etterlevelse og bidrar til å bygge langsiktig suksess og tillit.

  2. 02Er implementeringen av tell it tidkrevende?

  3. 03Kan jeg bytte mellom produktene?

  4. 04Kan vi teste den før vi kjøper den?

  5. 05Hvordan fungerer kontakten med varsleren?