Varslingssystemet for selskaper

Styrk bedriftskulturen med vårt varslingssystem - tillit, beskyttelse og åpenhet for alle ansatte.

Glückliche Mitarbeiter die tell it benutzen

Fem grunner til at medarbeiderne dine vil elske å fortelle det

Empowerment, sikkerhet og åpenhet - grunner til at medarbeiderne dine vil sette pris på tell it.

01

Pålitelig bedriftskultur

Det sikrer åpenhet og troverdighet i selskapet. Dette gjør deg mer attraktiv som arbeidsgiver.

02

Sosialt ansvar

fortelle at de legger vekt på selskapets sosiale ansvar, noe som appellerer til ansatte som verdsetter sosialt engasjement.

03

Beholde ansatte

Fortell at det fremmer tilliten til de ansatte og øker motivasjonen og evnen til å holde på dem.

04

Sterkere medbestemmelse for de ansatte

Det gir de ansatte mulighet til å uttrykke bekymringer på en sikker og anonym måte, noe som fremmer engasjement og tilfredshet.

05

Positivt image

Aktiv beskyttelse av varslere skaper et positivt omdømme og tiltrekker seg etiske søkere.

tell it UI Komponenten die Mandanten Kacheln darstellen

Administrer underleverandørene dine

Hold oversikt: Med vår plattform kan du effektivt og sikkert administrere informasjon om underleverandører og løse klager.

Avtal en demoavtale

fortell det i sammenligning

Viktige fordeler med vår varslingsplattform sammenlignet med andre leverandører

Fysisk postkasseIntern avdelingE-posttjenestefortell det
Konfidensielt eller anonymt
Kostnadseffektiv løsning
DSGVO-kompatibel
Sikkerhet
Brukervennlighet

fortell det

 • Konfidensielt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv løsning
 • DSGVO-kompatibel
 • Sikkerhet
 • Brukervennlighet

Fysisk postkasse

 • Konfidensielt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv løsning
 • DSGVO-kompatibel
 • Sikkerhet
 • Brukervennlighet

Intern avdeling

 • Konfidensielt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv løsning
 • DSGVO-kompatibel
 • Sikkerhet
 • Brukervennlighet

E-posttjeneste

 • Konfidensielt eller anonymt
 • Kostnadseffektiv løsning
 • DSGVO-kompatibel
 • Sikkerhet
 • Brukervennlighet
Privacy Dragon

Designet for sikkerhet og anonymitet

Ingen navngivning nødvendig

Konfidensielle meldinger uten å avsløre identitet. Skap en åpen kommunikasjonskultur uten å nøle.

DSGVO-kompatibel

Personvern i henhold til DSGVO. Sikre konfidensialiteten til bedriftsdataene dine.

Krypterte data

Dine sensitive data er beskyttet av avansert krypteringsteknologi. Konfidensiell informasjon forblir privat.

Brukervennlig grensesnitt

Plattformen vår har et intuitivt brukergrensesnitt som gir en smidig og effektiv brukeropplevelse.

Avtal en demoavtale

Hva du kan forvente av tell it

Sicherheit & Anonymität

Sikkerhet og anonymitet

Beskytt varslere ved å la dem rapportere tips anonymt. En individuell, beskyttet og anonym pålogging gjør det mulig for varslerne å fortsette å være tilgjengelige for spørsmål.

Fristenmanagement

Håndtering av tidsfrister

I henhold til Whistleblower Protection Act skal meldinger sendes til varsleren etter bestemte tidsfrister. Med tell it deadline management informerer systemet deg i god tid om kommende frister.

Mehrsprachigkeit

Flerspråklighet

Varslingssystemet Tell it er tilgjengelig på mer enn 30 språk. Blant annet tysk, engelsk, spansk og fransk.

Einfache Fallbearbeitung

Enkel saksbehandling

Plattformen er utformet for å være enkel og oversiktlig. Dette gjør det mulig for saksbehandleren å håndtere oppsigelsene gjennom hele prosessen - fra innkommende oppsigelse til avslutning av oppsigelsen.

Avtal en demoavtale

Din direkte linje for å fortelle det

Med vår personlige kontaktperson har du en direkte linje til eksperten på vår varslingsplattform. Andrea har spesialisert seg på å håndtere henvendelsene dine på en profesjonell måte og sørge for at informasjonen din blir hørt og håndtert på riktig måte.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Leder for forretningsutvikling

Varslingssystem for bedrifter: Tillit, beskyttelse og maksimal etterlevelse

I en tid der forretningsetikk og overholdelse av lover og regler blir stadig viktigere, er det viktig for bedrifter å ha et pålitelig varslingssystem. Dette verktøyet gjør det mulig for ansatte å varsle om bekymringer og kritikkverdige forhold på en trygg måte, noe som bidrar til å fremme en ansvarlig bedriftskultur. I denne artikkelen beskriver vi de mange fordelene med et varslingssystem og hvordan det kan bidra til å skape et åpent, beskyttet og etterrettelig arbeidsmiljø.

Hvorfor et varslingssystem?

Implementeringen av et varslingssystem er ikke bare viktig for store selskaper, men også for mellomstore og mindre bedrifter. Et slikt system er en konfidensiell plattform der ansatte kan rapportere indikasjoner på mulige kritikkverdige forhold. Dette fremmer ikke bare åpenhet i organisasjonen, men gjør det også mulig å reagere på problemer i tide og minimere potensielle risikoer.

Tillit og beskyttelse for de ansatte

Et effektivt varslingssystem gir de ansatte trygghet for at varslene vil bli behandlet konfidensielt. Anonymitet er et viktig element i dette, og gir de ansatte muligheten til å si ifra uten frykt for represalier. Dette skaper tillit mellom de ansatte og selskapet, ettersom de ansatte vet at de vil bli hørt og at eventuelle klager vil bli behandlet.

Styrke bedriftskulturen

Et varslingssystem sender et tydelig budskap til de ansatte: deres velferd og selskapets integritet står i sentrum. Ved å skape et åpent miljø der kritikkverdige forhold ikke har en sjanse, styrker bedriften bedriftskulturen og fremmer verdier som ansvarlighet og integritet. De ansatte føler seg oppmuntret til å bidra aktivt til å forbedre arbeidsmiljøet.

Tidlig oppdagelse av problemer

Et varslingssystem gjør det mulig for bedrifter å identifisere og håndtere potensielle problemer på et tidlig tidspunkt, før de utvikler seg til alvorlige problemer. Ansatte er ofte de første som kan påpeke uregelmessigheter eller kritikkverdige forhold. Ved å gi dem muligheten til å si ifra om slike forhold kan bedriften være proaktiv og forhindre at omdømmet, de ansatte og den økonomiske integriteten blir skadelidende.

Overholdelse av lover og forskrifter

Et annet viktig aspekt ved et varslingssystem er å sikre at lover og regler overholdes. Spesielt i en tid med strenge reguleringer og regler for personvern er det avgjørende for bedrifter å sikre at de overholder juridiske krav. Et varslingssystem kan bidra til å avdekke lovbrudd og iverksette tiltak for å unngå juridiske konsekvenser.

Konfidensialitet og datasikkerhet

Ved implementering av et varslingssystem er konfidensialiteten og sikkerheten til de innrapporterte opplysningene av største betydning. Organisasjoner må sørge for at informasjonen lagres og overføres på en sikker måte for å beskytte varslernes identitet. Moderne varslingssystemer bruker avansert krypteringsteknologi for å sikre at dataene er beskyttet og kun kan leses av autoriserte personer.

Varslerplattformen vår: din løsning for tillit og beskyttelse

Vår varslingsplattform er utviklet for å gi bedrifter et sikkert og konfidensielt miljø der de kan rapportere bekymringer og kritikkverdige forhold. Vi forstår viktigheten av tillit, integritet og databeskyttelse. Vår plattform gjør det mulig for bedrifter å skape en åpenhetskultur og samtidig sikre at regelverket overholdes.

Konklusjon

Et varslingssystem er et uunnværlig verktøy for bedrifter som ønsker å fremme etiske standarder, minimere risiko og skape et ansvarlig arbeidsmiljø. Det gjør det mulig for ansatte å si ifra uten frykt for konsekvenser, og hjelper bedrifter med å overholde lover og regler. Hvis du er på utkikk etter en løsning som kombinerer tillit, beskyttelse og samsvar, er vår varslingsplattform svaret.