Nøkkelen til åpenhet: finn ut hvordanfortell detVarslingssystem

Med intuitiv design og samsvarsstøtte: dinVarslingssystem for en tillitsfull bedriftskultur.

Beskytt virksomheten din mot misligheter - enkelt og effektivt.

Good job Marie

Rediger ledetråder.
Men uten anstrengelse.

Eine Frau mit einem iPad in der Hand und zusätzlich ein paar Interface Elemente von tell it

Behold alltid oversikten

Vår plattform gjør det enkelt å administrere og spore leads.

Aldri gå glipp av en tidsfrist

Automatiske varsler hjelper deg med å holde øye med tidsfrister.

Kommunisere med varsleren

En sømløs kommunikasjonskanal støtter dialogen med den rapporterende parten.

Sakskategorier gjør det lettere å sortere

Strukturerte sakskategorier legger til rette for effektiv sortering og behandling av leads.

Privacy Dragon

Designet for sikkerhet og anonymitet

Ingen navngivning nødvendig

Konfidensielle meldinger uten å avsløre identitet. Skap en åpen kommunikasjonskultur uten å nøle.

DSGVO-kompatibel

Personvern i henhold til DSGVO. Sikre konfidensialiteten til bedriftsdataene dine.

Krypterte data

Dine sensitive data er beskyttet av avansert krypteringsteknologi. Konfidensiell informasjon forblir privat.

Brukervennlig grensesnitt

Plattformen vår har et intuitivt brukergrensesnitt som gir en smidig og effektiv brukeropplevelse.

Avtal en demoavtale
Konto erfolgreich eröffnet

Så enkelt er det å motta og redigere tips

  1. 01Hva er et varslingssystem?

    AVarslingssystemogså kjent som varslingssystemet, er et viktig verktøy for å fremme åpenhet, etterlevelse og integritet i organisasjoner. Varslingssystemet gir de ansatte mulighet til trygt og konfidensielt å rapportere om kritikkverdige forhold, brudd på lover og interne retningslinjer og etisk mislighold i organisasjonen. Systemet skaper en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for ansatte å si ifra åpent uten frykt for represalier eller diskriminering. Et varslingssystem er svært viktig for bedrifter, ettersom det bidrar til å avdekke potensielle problemer på et tidlig stadium, minimerer den juridiske risikoen og fremmer en kultur preget av åpenhet og ansvarlighet.

    Alt i alt er et varslingssystem et uunnværlig verktøy for moderne bedrifter med 50 eller flere ansatte. Det bidrar til å fremme integritet, åpenhet og etterlevelse og bidrar til å bygge langsiktig suksess og tillit.

  2. 02Er implementeringen av tell it tidkrevende?

Hva du kan forvente av tell it

Sicherheit & Anonymität

Sikkerhet og anonymitet

Beskytt varslere ved å la dem rapportere tips anonymt. En individuell, beskyttet og anonym pålogging gjør det mulig for varslerne å fortsette å være tilgjengelige for spørsmål.

Fristenmanagement

Håndtering av tidsfrister

I henhold til Whistleblower Protection Act skal meldinger sendes til varsleren etter bestemte tidsfrister. Med tell it deadline management informerer systemet deg i god tid om kommende frister.

Mehrsprachigkeit

Flerspråklighet

Varslingssystemet Tell it er tilgjengelig på mer enn 30 språk. Blant annet tysk, engelsk, spansk og fransk.

Einfache Fallbearbeitung

Enkel saksbehandling

Plattformen er utformet for å være enkel og oversiktlig. Dette gjør det mulig for saksbehandleren å håndtere oppsigelsene gjennom hele prosessen - fra innkommende oppsigelse til avslutning av oppsigelsen.

Avtal en demoavtale

Din direkte linje for å fortelle det

Med vår personlige kontaktperson har du en direkte linje til eksperten på vår varslingsplattform. Andrea har spesialisert seg på å håndtere henvendelsene dine på en profesjonell måte og sørge for at informasjonen din blir hørt og håndtert på riktig måte.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Leder for forretningsutvikling

Åpenhet og tillit: Fordelene med varsling i næringslivet

I dagens forretningsmiljø står selskaper overfor utfordringen med å fremme åpenhet og integritet, samtidig som de må sørge for at potensielle brudd eller forsømmelser avdekkes på et tidlig tidspunkt. Varsling har vist seg å være et effektivt verktøy for å nå disse målene.

Fremme en åpen kommunikasjonskultur

En viktig fordel med varsling i en bedrift er at det fremmer en åpen kommunikasjonskultur. Ansatte oppfordres til å ta opp bekymringer og rapportere om kritikkverdige forhold uten frykt for represalier. Dette skaper et miljø der kritikkverdige forhold kan oppdages tidlig og rettes opp før de får alvorlige konsekvenser for selskapet.

Konfidensialitet og anonymitet som hjørnesteiner

Bedriftsintern varsling gir ansatte mulighet til å varsle anonymt eller konfidensielt. Denne konfidensialiteten skaper den nødvendige tryggheten for ansatte som kan være bekymret for å rapportere om lovbrudd. Anonymiteten gir dem mulighet til å fremme etisk atferd uten frykt for negative konsekvenser eller stigmatisering.

Tidlig oppdagelse og forebygging

En av de største fordelene med å varsle om kritikkverdige forhold i en bedrift er muligheten til å avdekke overtredelser på et tidlig tidspunkt. Med enkel tilgang til en åpen rapporteringskanal kan potensielle problemer raskt identifiseres og håndteres. Dette gjør det mulig for selskaper å iverksette forebyggende tiltak og minimere skade på selskapet og dets omdømme.

Etterlevelse av retningslinjer for overholdelse

Varsling spiller en avgjørende rolle for etterlevelse av lover og regler. Selskaper er ofte lovpålagt å ha mekanismer for varsling av brudd på lover og regler. En effektiv varslingsplattform sikrer at disse kravene oppfylles og bidrar til å minimere den juridiske risikoen.

Styrke tilliten mellom de ansatte og selskapet

Ved å implementere et bedriftsbasert varslingssystem viser bedriften at den er opptatt av integritet og ansvarlighet. Dette styrker tilliten mellom ansatte og ledere ved å vise at selskapet er villig til å ta opp bekymringer og iverksette konkrete tiltak.

Avsluttende tanker

Varsling er mye mer enn bare en mekanisme for å rapportere om lovbrudd. Det er et verktøy for å skape en kultur preget av åpenhet, konfidensialitet og ansvarlighet. Ved å fremme åpen kommunikasjon, sikre anonymitet og avdekke overtredelser på et tidlig stadium, bidrar det i betydelig grad til bedriftens helse og integritet. Hvis du er interessert i å lede selskapet ditt mot en pålitelig og åpen fremtid, kan det å innføre et bedriftsbasert varslingssystem være det rette steget.