Personvern

Data som du overfører i forbindelse med en forretningstransaksjon, behandles og lagres ved hjelp av et EDB-system. Vi behandler personopplysninger konfidensielt. I det følgende informerer vi deg om hvilke personopplysninger (heretter kalt "data") vi samler inn og hvordan de behandles eller brukes.

1. Behandling av personopplysninger

(1) Personopplysninger (alle opplysninger som kan knyttes til deg personlig, f.eks. navn, adresse, e-postadresser, brukeratferd) behandles av oss kun innenfor rammen av gjeldende personvernforskrifter.

(2) Ansvarlig i henhold til art. 4 (7) i EUs personvernforordning (DS-GVO) er Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(3) Hvis vi bruker innleide tjenesteleverandører til enkelte funksjoner i tilbudet vårt eller ønsker å bruke dataene dine til reklameformål, vil vi informere deg detaljert om de respektive prosessene nedenfor. I den forbindelse vil vi også oppgi de definerte kriteriene for lagringsperioden.

2. informasjon om dine rettigheter

(1) Du har juridiske rettigheter overfor oss når det gjelder personopplysninger om deg. Vi vil gjerne kort presentere disse rettighetene for deg, og eventuelle juridiske begrensninger er bare ufullstendig angitt:

Rett til informasjon

Innenfor rammene av lovbestemmelsene er vi forpliktet til å gi deg informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, hvor de stammer fra, eventuelle mottakere av opplysningene og formålet med databehandlingen.

Rett til retting eller sletting

Du har rett til å be oss om å korrigere uriktige opplysninger og, om nødvendig, komplettere eller slette opplysninger. For å gjøre dette kan du kontakte oss på adressen som er oppgitt ovenfor.

Rett til å begrense behandlingen

Innenfor rammen av lovbestemmelsene kan du kreve at vi begrenser databehandlingen.

Rett til dataportabilitet

På forespørsel er vi forpliktet til å gi deg eller en tredjepart utpekt av deg automatisk behandlede opplysninger i et strukturert, felles og maskinlesbart format hvis behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt.

Angrerett

Vi behandler mange opplysninger basert på ditt samtykke. I den grad du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysningene dine, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket. En slik tilbakekalling påvirker ikke tillatelsen til å behandle personopplysningene dine før tilbakekallingen.

(2) Du har også rett til å klage til en datatilsynsmyndighet på vår behandling av personopplysningene dine. Du kan henvende deg til Datatilsynet på adressen Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow.

3. rett til å motsette seg behandling

(1) I den grad vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på en interesseavveining, kan du motsette deg behandlingen. Dette er tilfellet hvis behandlingen ikke er nødvendig, spesielt for å oppfylle en kontrakt med deg, noe vi viser i hvert enkelt tilfelle i den følgende beskrivelsen av funksjonene. At databehandlingen er basert på en interesseavveining, ser du av det faktum at vi henviser til art. 6 (1) setning 1 lit. f DSGVO som rettslig grunnlag for bruk av data. Ved en slik innsigelse ber vi deg om å begrunne hvorfor vi ikke bør behandle personopplysningene dine slik vi har gjort. Hvis du har en berettiget innsigelse, vil vi vurdere situasjonen på nytt og enten avslutte eller tilpasse databehandlingen eller vise deg våre tvingende berettigede grunner til å fortsette behandlingen.

(2) Du kan selvfølgelig når som helst motsette deg behandlingen av personopplysningene dine til reklame- og dataanalyseformål. Du kan informere oss om din innsigelse mot annonsering ved å bruke kontaktinformasjonen ovenfor.

4. individuell databehandling

Omfanget og typen innsamling og bruk av opplysningene dine varierer avhengig av om du besøker nettstedet vårt for å hente informasjon eller for å benytte deg av tjenestene vi tilbyr:

(1) Ved ren informasjonsbruk av nettstedet, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte overfører informasjon til oss, samler vi bare inn de personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger, som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne vise deg nettstedet vårt og for å sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag er art. 6 avsn. 1 lit. f DS-GVO):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Din nettlesertype
 • nettleserinnstillingene
 • Operativsystemet som brukes og dets grensesnitt
 • lastetidene på nettstedet vårt
 • siden du besøkte sist
 • overført datamengde og tilgangsstatus/HTTP-statuskode (fil overført, fil ikke funnet osv.).

Disse dataene slås ikke sammen med andre data. De slettes etter to måneder.

(2) Når du kontakter oss via e-post eller via et kontaktskjema, lagrer vi opplysningene du oppgir (e-postadresse, navn og eventuelt telefonnummer) for å kunne svare på spørsmålene dine. Vi lagrer opplysningene som oppstår i denne sammenhengen i en periode på seks måneder etter siste kontakt på grunn av eventuelle spørsmål, og sletter dem deretter, med mindre det foreligger juridiske forpliktelser til å oppbevare opplysningene. Databehandlingen er tillatt i henhold til art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. b DSGVO.

(3) Innenfor samme tidsrom kan vi også kontakte deg via de kommunikasjonskanalene du har oppgitt, for å forhøre oss om hvordan det går med henvendelsen din uten vår innblanding. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f DSGVO. Formålet er å forbedre tilbudene våre.

(4) Vi kan også behandle opplysningene du oppgir for å informere deg om andre produkter fra vår portefølje per post eller e-post. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f DSGVO.

(5) I forbindelse med et oppdrag kan og vil vi, der det er aktuelt, invitere deg til å vurdere oss og våre tjenester på portaler levert av tredjepartsleverandører. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f DSGVO. Formålet er å forbedre markedsføringen vår. Det er selvfølgelig opp til deg om du gir oss en vurdering og hvordan den faller ut.

(6) På grunn av handels- og skatterettslige krav er vi forpliktet til å lagre dine adresse-, betalings- og bestillingsopplysninger i ti år. Vi begrenser imidlertid behandlingen etter ett år, dvs. at opplysningene dine kun brukes til å oppfylle juridiske forpliktelser.

5. engasjement av tjenesteleverandører og overføring til tredjeparter

For å kunne tilby dette nettstedet og for de nevnte formålene kan opplysningene dine bli gitt videre til tjenesteleverandører som støtter oss, og som vi selvfølgelig har valgt ut og gitt skriftlig oppdrag til. Disse er:

 • AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy,Luxembourg 1855Luxembourg
 • Cloudflare, Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA
 • Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St., San Francisco, CA 94110, USA
 • Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estland
 • Stripe, Inc, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA
 • Wildbit Inc, 12 Penns Trail, #521, Newtown, PA 18940, USA

Disse tjenesteleverandørene er bundet av våre instrukser og overvåkes regelmessig av oss. Databehandlingen er basert på art. 28 DSGVO. I den grad vi benytter oss av databehandlere i et tredjeland, garanteres beskyttelsen av personopplysninger av EUs standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon påhttps://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de.

Opplysningene dine vil ellers bare bli gitt videre til andre tredjeparter hvis dette er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen eller hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.