Lov om beskyttelse av varslere

Dowiedz się więcej o nowym sposobie na zwiększenie wydajności i ustabilizowanie komunikacji międzyludzkiej za pomocą Tell IT.

Neues Hinweisgeberschutzgesetz

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten. Es soll Whistleblower, also Personen, die Verstöße gegen das Recht, die öffentliche Verwaltung oder die Wirtschaft melden, vor Repressalien schützen. Das HinSchG gilt für alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten.

Hva er en varsler?

En varsler er en person som rapporterer om brudd på loven, offentlig forvaltning eller næringslivet. Det kan for eksempel dreie seg om korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelse, diskriminering eller miljøforurensning. Varslere kan være både ansatte og eksterne personer.

Hvilke rettigheter har varslere?

Varslere er beskyttet mot represalier. Det betyr at de ikke kan sies opp, forflyttes eller på annen måte stilles dårligere fordi de har varslet om et lovbrudd. Varslere har også rett til å holde identiteten sin hemmelig.

Hvem trenger å opprette en intern varslingskanal?

Bedrifter med mer enn 50 ansatte er forpliktet til å opprette en intern varslingskanal. Den interne varslingskanalen skal være sikker og konfidensiell. Varslere ønsker ofte at identiteten deres skal være beskyttet. Loven stiller ikke krav om at anonyme varslere skal behandles. Hos Tell IT kan du velge om du vil tillate anonyme tips. Uansett må varslerne være trygge på at de ikke blir skadelidende på grunn av varslingen.

Har du spørsmål om loven?

Vår erfarne advokat og administrerende direktør, Nico Werdermann, står til din disposisjon for å avklare alle juridiske spørsmål knyttet til varslingsloven og compliance.

Nico Werdermann

Nico Werdermann

Hvordan kan jeg opprette en intern hint-kanal?

Her er noen tips til hvordan du oppretter en intern varslingskanal:

  • Med Tell IT kan du velge et sikkert og konfidensielt system som du kan skreddersy til din virksomhet.
  • Sørg for at den interne informasjonskanalen er enkel å finne og bruke. Den interne informasjonskanalen bør publiseres på selskapets nettside og intranett.
  • Gi varslerne tydelig informasjon om hva som kan varsles og hvordan varslene vil bli håndtert. Varslere skal vite at de ikke vil bli diskriminert hvis de varsler.
  • Gi de ansatte opplæring i den interne varslingskanalen. De ansatte bør vite hvordan den interne varslingskanalen fungerer og hvordan de kan bruke den.
  • Definer de interne behandlingsrutinene og bestem hvilken utvalgt gruppe som skal være ansvarlig for behandlingen. Ved behov kan dere også involvere en ekstern konsulent som har direkte tilgang til Tell IT-plattformen og behandler informasjonen for dere.

Fordelene med en intern informasjonskanal

En intern tipskanal gir bedrifter en rekke fordeler. Blant disse er

  • Tidlig oppdagelse av lovbrudd og andre problemer. En intern varslingskanal kan bidra til å identifisere og håndtere lovbrudd og andre problemer på et tidlig tidspunkt. Dette kan spare bedriften for både penger og omdømme.
  • Forbedre håndteringen av compliance-risiko. En intern varslingskanal kan bidra til å forbedre håndteringen av compliance-risiko. Det kan hjelpe bedrifter med å beskytte seg mot lovbrudd og andre problemer.
  • Styrke bedriftskulturen. En intern varslingskanal kan bidra til å styrke bedriftskulturen. Det kan bidra til å skape et ærlig og inkluderende arbeidsmiljø.
Home Hero Image

Konklusjon

Loven om beskyttelse av varslere er et viktig skritt i retning av å forbedre beskyttelsen av varslere i Tyskland. Bedrifter med mer enn 50 ansatte er forpliktet til å opprette en intern varslingskanal. Med Tell IT kan du raskt og enkelt opprette en intern varslingskanal, konfigurere den etter dine behov og dermed enkelt oppfylle lovens krav.

Vastuuvapauslauseke

Verkkosivustomme sisältö on tarkoitettu ainoastaan yleiseen tiedottamiseen, eikä se ole oikeudellista neuvontaa. Verkkosivustollamme olevat tiedot eivät voi eikä niiden ole tarkoituskaan korvata asianajajan antamaa yksilöllistä oikeudellista neuvontaa. Emme takaa, että verkkosivustomme tiedot ovat oikeita, täydellisiä tai ajantasaisia.