Beskyttelse af data

Data, som du overfører inden for rammerne af forretningstransaktionen, vil blive behandlet og gemt ved hjælp af et EDB-system. Vi behandler personlige data fortroligt. I det følgende vil vi informere dig om, hvilke personlige data (i det følgende benævnt "data") der indsamles af os, og hvordan de behandles eller bruges.

1. Behandling af personlige data

(1) Personlige data (alle data, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd) vil kun blive behandlet af os inden for rammerne af de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

(2) Den ansvarlige part i henhold til artikel 4, stk. 7, i EU's generelle databeskyttelsesforordning (DS-GVO) er Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(3) Hvis vi bruger tjenesteudbydere til enkelte funktioner i vores tilbud eller gerne vil bruge dine data til reklameformål, vil vi informere dig detaljeret om de respektive processer nedenfor. I den forbindelse vil vi også angive de definerede kriterier for opbevaringsperioden.

2. information om dine rettigheder

(1) Du har juridiske rettigheder over for os med hensyn til personlige data om dig. Vi vil gerne kort præsentere disse rettigheder for dig, hvor eventuelle juridiske begrænsninger kun er anført ufuldstændigt:

Ret til information

Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser er vi forpligtet til at give dig oplysninger om de data, vi har gemt om dig, deres oprindelse, eventuelle modtagere af dataene og formålet med databehandlingen.

Ret til berigtigelse eller sletning

Du har ret til at anmode os om at rette forkerte data og om nødvendigt at supplere eller slette data. For at gøre dette bedes du kontakte os på den ovenfor angivne adresse.

Ret til at begrænse behandling

Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser kan du kræve, at vi begrænser databehandlingen.

Ret til dataportabilitet

Efter anmodning er vi forpligtet til at give dig eller en tredjepart, som du har udpeget, automatisk behandlede data i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt.

Fortrydelsesret

Vi behandler en masse data baseret på dit samtykke. I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En sådan tilbagekaldelse påvirker ikke tilladelsen til behandling af dine personlige data indtil tilbagekaldelsen.

(2) Du har også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over vores behandling af dine personlige data. Du kan kontakte den kompetente databeskyttelsesmyndighed på adressen Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow.

3. ret til at gøre indsigelse mod behandling

(1) I det omfang vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, hvis behandlingen ikke er nødvendig, især for opfyldelsen af en kontrakt med dig, hvilket vi i hvert enkelt tilfælde viser i den følgende beskrivelse af funktionerne. At databehandlingen er baseret på en interesseafvejning, kan du se af, at vi henviser til art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f DSGVO som retsgrundlag for brugen af data. Når du gør en sådan indsigelse gældende, beder vi dig om at forklare, hvorfor vi ikke bør behandle dine persondata, som vi har gjort. I tilfælde af din berettigede indsigelse vil vi gennemgå situationen og enten afbryde eller tilpasse databehandlingen eller vise dig vores overbevisende legitime grunde, på grundlag af hvilke vi vil fortsætte behandlingen.

(2) Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data med henblik på reklame og dataanalyse. Du kan informere os om din indsigelse mod reklame ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

4. individuel databehandling

Omfanget og typen af indsamling og brug af dine data varierer afhængigt af, om du besøger vores hjemmeside for at hente oplysninger eller gøre brug af de tjenester, vi tilbyder:

(1) I tilfælde af ren informativ brug af hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de personlige data, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og for at sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra f, i DS-GVO):

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for anmodningen
 • Din browsertype
 • browserindstillingerne
 • Det anvendte operativsystem og dets grænseflade
 • indlæsningstiderne på vores hjemmeside
 • den side, du sidst besøgte
 • mængden af overførte data og adgangsstatus/HTTP-statuskode (fil overført, fil ikke fundet osv.).

Disse data flettes ikke med andre data. De slettes efter to måneder.

(2) Når du kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de data, du angiver (din e-mailadresse, navn og telefonnummer, hvis relevant), for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi gemmer de data, der opstår i denne sammenhæng, i en periode på seks måneder efter den sidste kontakt på grund af mulige forespørgsler og sletter dem derefter, medmindre der er juridiske forpligtelser til at opbevare data. Databehandlingen er tilladt i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b DSGVO.

(3) Inden for samme tidsrum kan vi også kontakte dig via de kommunikationskanaler, du har angivet, for at forhøre os om forløbet af din forespørgsel uden vores indblanding. Retsgrundlaget for denne brug er art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f i DSGVO. Formålet er at forbedre vores tilbud.

(4) Vi kan også behandle de data, du giver os, for at informere dig om yderligere produkter fra vores portefølje via post eller e-mail. Retsgrundlaget for denne brug er art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f DSGVO.

(5) I tilfælde af et engagement kan og vil vi, hvor det er relevant, invitere dig til at bedømme os og vores tjenester på portaler, der leveres af tredjepartsudbydere. Retsgrundlaget for denne brug er art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f DSGVO. Formålet er at forbedre vores markedsføring. Om du afgiver en bedømmelse, og hvordan den falder ud, er naturligvis op til dig.

(6) På grund af handels- og skatteretlige krav er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og ordredata i en periode på ti år. Vi begrænser dog behandlingen efter et år, dvs. at dine data kun bruges til at overholde juridiske forpligtelser.

5. ansættelse af serviceudbydere og overførsel til tredjeparter

For at kunne levere denne hjemmeside og til de førnævnte formål kan dine data blive videregivet til tjenesteudbydere, der støtter os, og som vi naturligvis har udvalgt omhyggeligt og bestilt skriftligt. Disse er:

 • AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy,Luxembourg 1855Luxembourg
 • Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
 • Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA
 • Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estland
 • Stripe, Inc, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, Californien, 94080, USA
 • Wildbit Inc, 12 Penns Trail, #521, Newtown, PA 18940, USA

Disse tjenesteudbydere er bundet af vores instruktioner og overvåges regelmæssigt af os. Databehandlingen er baseret på art. 28 DSGVO. I det omfang vi gør brug af databehandlere i et tredjeland, er beskyttelsen af personoplysninger garanteret af EU's standardkontraktbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger påhttps://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de.

Dine data videregives ellers kun til andre tredjeparter, hvis det udtrykkeligt er angivet i denne databeskyttelseserklæring, eller hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det.