Lov om beskyttelse af whistleblowere

Læs mere om den nye lov om beskyttelse af uppgiftslämnare og stabilisera din interna kommunikationskanal med Tell IT.

Neues Hinweisgeberschutzgesetz

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten. Es soll Whistleblower, also Personen, die Verstöße gegen das Recht, die öffentliche Verwaltung oder die Wirtschaft melden, vor Repressalien schützen. Das HinSchG gilt für alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten.

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en person, der rapporterer en overtrædelse af loven, den offentlige administration eller erhvervslivet. Disse overtrædelser kan f.eks. være korruption, hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, diskrimination eller miljøforurening. Whistleblowere kan både være ansatte og eksterne personer.

Hvilke rettigheder har whistleblowere?

Whistleblowere er beskyttet mod repressalier. Det betyder, at de ikke må afskediges, forflyttes eller på anden måde stilles dårligere, fordi de har indberettet en overtrædelse. Whistleblowere har også ret til at holde deres identitet hemmelig.

Hvem har brug for at oprette en intern meddelelseskanal?

Virksomheder med mere end 50 ansatte er forpligtet til at oprette en intern whistleblowing-kanal. Den interne whistleblowing-kanal skal være sikker og fortrolig. Whistleblowere ønsker ofte, at deres identitet bliver beskyttet. Loven foreskriver ikke, at anonyme whistleblowere skal behandles. Hos Tell IT kan du vælge, om du vil tillade anonyme tips. Under alle omstændigheder skal whistleblowere have tillid til, at de ikke vil blive stillet dårligere på grund af deres rapporter.

Har du spørgsmål til loven?

Vores erfarne advokat og administrerende direktør, Nico Werdermann, står til din rådighed for at afklare alle juridiske spørgsmål i forbindelse med Whistleblower Protection Act og compliance.

Nico Werdermann

Nico Werdermann

Advokat og administrerende direktør

Hvordan opretter jeg en intern hint-kanal?

Her er nogle tips til, hvordan du opretter en intern meddelelseskanal:

  • Med Tell IT kan du vælge et sikkert og fortroligt system, som du kan skræddersy til din virksomhed.
  • Sørg for, at den interne informationskanal er let at finde og bruge. Den interne informationskanal bør offentliggøres på virksomhedens hjemmeside og på intranettet.
  • Giv whistleblowere klar information om, hvad der kan rapporteres, og hvordan rapporterne vil blive håndteret. Whistleblowere skal vide, at de ikke vil blive diskrimineret for at rapportere.
  • Træn dine medarbejdere i den interne whistleblowing-kanal. Medarbejderne bør vide, hvordan den interne whistleblowing-kanal fungerer, og hvordan de kan bruge den.
  • Definer de interne behandlingsprocedurer, og beslut, hvilken udvalgt gruppe mennesker der skal være ansvarlige for behandlingen. Hvis det er nødvendigt, kan du også involvere en ekstern konsulent, som har direkte adgang til din Tell IT-platform og behandler oplysningerne for dig.

Fordelene ved en intern informationskanal

En intern tipskanal giver virksomheder en række fordele. Disse omfatter:

  • Tidlig opdagelse af lovovertrædelser og andre problemer. En intern whistleblowing-kanal kan hjælpe med at identificere og håndtere lovovertrædelser og andre problemer på et tidligt tidspunkt. Det kan spare virksomheder penge og omdømme.
  • Forbedre styringen af compliance-risici. En intern whistleblowing-kanal kan være med til at forbedre compliance-risikostyringen. Det kan hjælpe virksomheder med at beskytte sig mod lovovertrædelser og andre problemer.
  • Styrkelse af virksomhedskulturen. En intern whistleblowing-kanal kan være med til at styrke virksomhedskulturen. Det kan hjælpe virksomheder med at skabe et ærligt og inkluderende arbejdsmiljø.
Home Hero Image

Konklusion

Loven om beskyttelse af whistleblowere er et vigtigt skridt i retning af at forbedre beskyttelsen af whistleblowere i Tyskland. Virksomheder med mere end 50 ansatte er forpligtet til at oprette en intern whistleblowing-kanal. Med Tell IT kan du hurtigt og nemt oprette en intern whistleblowing-kanal, konfigurere den efter dine behov og dermed nemt opfylde lovkravene.

Friskrivningsklausul

Innehållet på vår webbplats är endast avsett för allmän information och utgör inte juridisk rådgivning. Informationen på vår webbplats kan inte och är inte avsedd att ersätta individuell juridisk rådgivning från en advokat. Vi garanterar inte att informationen på vår webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell.