Yritysten ilmiantajajärjestelmä

Vahvista yrityskulttuuriasi ilmiantojärjestelmällämme - luottamusta, suojaa ja avoimuutta kaikille työntekijöille.

Glückliche Mitarbeiter die tell it benutzen

Viisi syytä, miksi työntekijäsi rakastavat kertoa sen

Valtuutus, turvallisuus ja avoimuus - syyt, joiden vuoksi työntekijäsi arvostavat sitä.

01

Luotettava yrityskulttuuri

Kerro, että se takaa avoimuuden ja luotettavuuden yrityksessä. Tämä tekee sinusta houkuttelevamman työnantajana.

02

Sosiaalinen vastuu

kerro, että se korostaa yrityksensä sosiaalista vastuuta, mikä vetoaa työntekijöihin, jotka arvostavat sosiaalista sitoutumista.

03

Työntekijöiden sitouttaminen

Kerro, että se edistää työntekijöidesi luottamusta ja lisää työntekijöiden pysyvyyttä ja motivaatiota.

04

Vahvempi työntekijöiden ääni

Kerro, että sen avulla työntekijät voivat ilmaista huolensa turvallisesti ja nimettömästi, mikä edistää sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

05

Positiivinen kuva

Ilmiantajien aktiivinen suojelu luo myönteistä yrityskuvaa ja houkuttelee eettisesti toimivia hakijoita.

tell it UI Komponenten die Mandanten Kacheln darstellen

Hallitse alihankkijoita

Pysy kärryillä: Alustamme avulla voit tehokkaasti ja turvallisesti hallita alihankkijatietoja ja ratkaista valituksia.

Järjestä esittelyn tapaaminen

kerro se vertailussa

Ilmiantaja-alustamme tärkeimmät edut vertailussa

Fyysinen postilaatikkoSisäinen osastoSähköpostipalvelukerro se
Luottamuksellinen tai nimetön
Kustannustehokas ratkaisu
DSGVO:n mukainen
Turvallisuus
Käyttäjäystävällisyys

kerro se

 • Luottamuksellinen tai nimetön
 • Kustannustehokas ratkaisu
 • DSGVO:n mukainen
 • Turvallisuus
 • Käyttäjäystävällisyys

Fyysinen postilaatikko

 • Luottamuksellinen tai nimetön
 • Kustannustehokas ratkaisu
 • DSGVO:n mukainen
 • Turvallisuus
 • Käyttäjäystävällisyys

Sisäinen osasto

 • Luottamuksellinen tai nimetön
 • Kustannustehokas ratkaisu
 • DSGVO:n mukainen
 • Turvallisuus
 • Käyttäjäystävällisyys

Sähköpostipalvelu

 • Luottamuksellinen tai nimetön
 • Kustannustehokas ratkaisu
 • DSGVO:n mukainen
 • Turvallisuus
 • Käyttäjäystävällisyys
Privacy Dragon

Suunniteltu turvallisuutta ja anonymiteettiä varten

Ei nimeämistä

Luottamukselliset viestit paljastamatta henkilöllisyyttä. Luo avoin viestintäkulttuuri ilman epäröintiä.

DSGVO:n mukainen

DSGVO:n mukainen tietosuoja. Turvaa yritystietojesi luottamuksellisuus.

Salatut tiedot

Arkaluonteiset tietosi on suojattu kehittyneillä salaustekniikoilla. Luottamukselliset tiedot pysyvät yksityisinä.

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Alustamme tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän, joka takaa sujuvan ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Järjestä esittelyn tapaaminen

Mitä voit odottaa tell it -ohjelmalta

Sicherheit & Anonymität

Turvallisuus ja anonymiteetti

Suojaa ilmiantajia antamalla heille mahdollisuus ilmoittaa vihjeistä nimettömänä. Yksilöllisen, suojatun ja nimettömän kirjautumistunnuksen ansiosta ilmiantajat voivat edelleen olla käytettävissä kyselyihin.

Fristenmanagement

Määräaikojen hallinta

Whistleblower Protection Act -lain mukaan viestit on lähetettävä ilmoittajalle tietyn ajan kuluttua. Tell it deadline management -järjestelmän avulla järjestelmä ilmoittaa hyvissä ajoin tulevista määräajoista.

Mehrsprachigkeit

Monikielisyys

Tell it -ilmoitusjärjestelmä on käytettävissä yli 30 kielellä. Näihin kuuluvat muun muassa saksa, englanti, espanja ja ranska.

Einfache Fallbearbeitung

Yksinkertainen tapauksen käsittely

Alusta on suunniteltu yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Sen avulla käsittelijä voi käsitellä ilmoituksia koko prosessin ajan - saapuvasta ilmoituksesta ilmoituksen lähettämiseen aina ilmoituksen sulkemiseen asti.

Järjestä esittelyn tapaaminen

Sinun suora linjasi kertoa se

Henkilökohtaisen yhteyshenkilömme avulla sinulla on suora yhteys ilmiantoalustamme asiantuntijaan. Andrea on erikoistunut käsittelemään pyyntöjäsi ammattimaisesti ja varmistamaan, että tietosi tulevat kuulluiksi ja niitä käsitellään asianmukaisesti.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Liiketoiminnan kehittämispäällikkö

Yritysten ilmiantojärjestelmä: Luottamus, suoja ja maksimaalinen vaatimustenmukaisuus

Nyt kun liiketoiminnan etiikka ja lainsäädännön noudattaminen ovat yhä tärkeämpiä, luotettava ilmiantajajärjestelmä on yrityksille välttämätön. Tämän välineen avulla työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheista ja väärinkäytöksistä turvallisella tavalla, mikä edistää vastuullista yrityskulttuuria. Tässä artikkelissa tuomme esiin ilmiantojärjestelmän monia etuja ja sen, miten se voi auttaa luomaan avoimen, suojatun ja sääntöjenmukaisen työympäristön.

Miksi ilmiantojärjestelmä?

Ilmiantajajärjestelmän käyttöönotto ei ole tärkeää vain suurille yrityksille vaan myös keskisuurille ja pienille yrityksille. Tällainen järjestelmä tarjoaa luottamuksellisen foorumin, jossa työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai väärinkäytöksistä. Tämä ei ainoastaan edistä avoimuutta organisaatiossa, vaan mahdollistaa myös ongelmiin reagoimisen ajoissa ja mahdollisten riskien minimoimisen.

Työntekijöiden luottamus ja suojelu

Tehokas ilmiantojärjestelmä antaa työntekijöille varmuuden siitä, että heidän ilmoituksiaan käsitellään luottamuksellisesti. Anonymiteetti on tässä keskeinen tekijä, sillä se antaa työntekijöille mahdollisuuden puhua ilman pelkoa kostotoimista. Tämä luo luottamusta työntekijöiden ja yrityksen välille, sillä työntekijät tietävät, että heidän äänensä kuullaan ja mahdolliset epäkohdat käsitellään.

Yrityskulttuurin vahvistaminen

Ilmoitusjärjestelmä on selkeä viesti työntekijöille: heidän hyvinvointinsa ja yrityksen rehellisyys ovat keskiössä. Luomalla avoimen ympäristön, jossa väärinkäytöksillä ei ole mahdollisuuksia, yritykset vahvistavat yrityskulttuuriaan ja edistävät vastuullisuuden ja rehellisyyden kaltaisia arvoja. Työntekijät tuntevat itsensä rohkaistuneiksi osallistumaan aktiivisesti työympäristön parantamiseen.

Ongelmien varhainen havaitseminen

Ilmoitusjärjestelmän avulla yritykset voivat tunnistaa ja käsitellä mahdolliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin niistä tulee vakavia vaikeuksia. Työntekijät ovat usein ensimmäisiä, jotka voivat huomauttaa sääntöjenvastaisuuksista tai väärinkäytöksistä. Antamalla työntekijöille mahdollisuuden tuoda nämä huolenaiheet esiin yritykset voivat toimia ennakoivasti ja ehkäistä maineensa, työntekijöidensä ja taloudellisen luotettavuutensa vahingoittumisen.

Lakien ja asetusten noudattaminen

Toinen tärkeä osa ilmiantojärjestelmää on lakien ja asetusten noudattamisen varmistaminen. Erityisesti tiukkojen säännösten ja tietosuojasääntöjen aikana yritysten on tärkeää varmistaa, että ne noudattavat lakisääteisiä vaatimuksia. Ilmoitusjärjestelmä voi auttaa paljastamaan rikkomukset ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin oikeudellisten seuraamusten välttämiseksi.

Tietojen luottamuksellisuus ja turvallisuus

Ilmoitusjärjestelmää toteutettaessa on erittäin tärkeää, että ilmoitetut tiedot ovat luottamuksellisia ja turvallisia. Organisaatioiden on varmistettava, että tiedot tallennetaan ja siirretään turvallisesti ilmiantajien henkilöllisyyden suojaamiseksi. Nykyaikaisissa ilmiantojärjestelmissä käytetään kehittyneitä salaustekniikoita, joilla varmistetaan, että tiedot ovat suojattuja ja että niitä voivat tarkastella vain valtuutetut henkilöt.

Ilmiantaja-alustamme: ratkaisu luottamukseen ja suojeluun.

Whistleblowing-alustamme on suunniteltu tarjoamaan yrityksille turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö huolenaiheiden ja väärinkäytösten ilmoittamista varten. Ymmärrämme luottamuksen, eheyden ja tietosuojan merkityksen. Alustamme avulla yritykset voivat luoda avoimuuden kulttuurin ja varmistaa samalla säännösten noudattamisen.

Päätelmä

Ilmoitusjärjestelmä on yrityksille välttämätön väline eettisten normien edistämiseksi, riskien minimoimiseksi ja vastuullisen työympäristön luomiseksi. Se antaa työntekijöille mahdollisuuden puhua ilman pelkoa seurauksista ja auttaa yrityksiä noudattamaan lakeja ja asetuksia. Jos etsit ratkaisua, jossa yhdistyvät luottamus, suojelu ja sääntöjen noudattaminen, ilmiantaja-alustamme on vastaus.