Avaimesi avoimuuteen: löydäkerro seIlmoitusjärjestelmä

Intuitiivinen suunnittelu ja vaatimustenmukaisuuden tuki: sinunIlmoitusjärjestelmä luottamuksellisen yrityskulttuurin puolesta.

Suojaa yrityksesi väärinkäytöksiltä - vaivattomasti ja tehokkaasti.

Good job Marie

Muokkaa vihjeitä.
Mutta ilman vaivaa.

Eine Frau mit einem iPad in der Hand und zusätzlich ein paar Interface Elemente von tell it

Pidä aina yleiskatsaus

Alustamme avulla liidien hallinta ja seuranta on helppoa.

Älä koskaan myöhästy määräajasta

Automaattiset ilmoitukset auttavat sinua seuraamaan määräaikoja.

Viestintä ilmiantajan kanssa

Saumaton viestintäkanava tukee vuoropuhelua raportoivan osapuolen kanssa.

Tapausluokat auttavat lajittelussa

Strukturoidut tapausluokat helpottavat johtolankojen tehokasta lajittelua ja käsittelyä.

Privacy Dragon

Suunniteltu turvallisuutta ja anonymiteettiä varten

Ei nimeämistä

Luottamukselliset viestit paljastamatta henkilöllisyyttä. Luo avoin viestintäkulttuuri ilman epäröintiä.

DSGVO:n mukainen

DSGVO:n mukainen tietosuoja. Turvaa yritystietojesi luottamuksellisuus.

Salatut tiedot

Arkaluonteiset tietosi on suojattu kehittyneillä salaustekniikoilla. Luottamukselliset tiedot pysyvät yksityisinä.

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Alustamme tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän, joka takaa sujuvan ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Järjestä esittelyn tapaaminen
Konto erfolgreich eröffnet

Näin helppoa vinkkien vastaanottaminen ja muokkaaminen on.

  1. 01Mikä on ilmiantajajärjestelmä?

    AIlmoitusjärjestelmäjoka tunnetaan myös ilmiantajajärjestelmänä, on tärkeä väline avoimuuden, sääntöjen noudattamisen ja rehellisyyden edistämiseksi organisaatioissa. Se tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden ilmoittaa turvallisesti ja luottamuksellisesti väärinkäytöksistä, lakien tai sisäisten toimintatapojen rikkomisesta ja eettisistä väärinkäytöksistä organisaatiossa. Järjestelmä luo viestintäfoorumin, jonka avulla työntekijät voivat avoimesti ilmaista huolensa ilman pelkoa kostosta tai syrjinnästä. Ilmoitusjärjestelmä on yrityksille erittäin tärkeä, koska se auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa, minimoi oikeudelliset riskit ja edistää avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuria.

    Kaiken kaikkiaan ilmiantojärjestelmä on välttämätön väline nykyaikaisissa yrityksissä, joissa on vähintään 50 työntekijää. Se tukee rehellisyyden, avoimuuden ja sääntöjen noudattamisen edistämistä ja auttaa rakentamaan pitkän aikavälin menestystä ja luottamusta.

  2. 02Onko tell it:n toteuttaminen aikaa vievää?

Mitä voit odottaa tell it -ohjelmalta

Sicherheit & Anonymität

Turvallisuus ja anonymiteetti

Suojaa ilmiantajia antamalla heille mahdollisuus ilmoittaa vihjeistä nimettömänä. Yksilöllisen, suojatun ja nimettömän kirjautumistunnuksen ansiosta ilmiantajat voivat edelleen olla käytettävissä kyselyihin.

Fristenmanagement

Määräaikojen hallinta

Whistleblower Protection Act -lain mukaan viestit on lähetettävä ilmoittajalle tietyn ajan kuluttua. Tell it deadline management -järjestelmän avulla järjestelmä ilmoittaa hyvissä ajoin tulevista määräajoista.

Mehrsprachigkeit

Monikielisyys

Tell it -ilmoitusjärjestelmä on käytettävissä yli 30 kielellä. Näihin kuuluvat muun muassa saksa, englanti, espanja ja ranska.

Einfache Fallbearbeitung

Yksinkertainen tapauksen käsittely

Alusta on suunniteltu yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Sen avulla käsittelijä voi käsitellä ilmoituksia koko prosessin ajan - saapuvasta ilmoituksesta ilmoituksen lähettämiseen aina ilmoituksen sulkemiseen asti.

Järjestä esittelyn tapaaminen

Sinun suora linjasi kertoa se

Henkilökohtaisen yhteyshenkilömme avulla sinulla on suora yhteys ilmiantoalustamme asiantuntijaan. Andrea on erikoistunut käsittelemään pyyntöjäsi ammattimaisesti ja varmistamaan, että tietosi tulevat kuulluiksi ja niitä käsitellään asianmukaisesti.

Andrea Valesic-Simunkovic

Andrea Valesic-Simunkovic

Liiketoiminnan kehittämispäällikkö

Avoimuus ja luottamus: Yritysten ilmiantajista koituvat hyödyt

Nykypäivän liiketoimintaympäristössä yritysten haasteena on edistää avoimuutta ja rehellisyyttä ja varmistaa samalla, että mahdolliset rikkomukset tai väärinkäytökset havaitaan varhaisessa vaiheessa. Yritysten ilmiantaminen on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Avoimen viestintäkulttuurin edistäminen

Yritysten ilmiantajista saatava keskeinen hyöty on avoimen viestintäkulttuurin edistäminen. Työntekijöitä rohkaistaan tuomaan esiin huolenaiheita ja ilmoittamaan rikkomuksista ilman pelkoa kostosta. Tämä luo ympäristön, jossa väärinkäytökset voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja korjata ennen kuin niillä on vakavia vaikutuksia yritykselle.

Luottamuksellisuus ja nimettömyys kulmakivinä

Yritysten ilmiantajilla on mahdollisuus tehdä ilmoituksia nimettömänä tai luottamuksellisesti. Luottamuksellisuus luo tarvittavan turvan työntekijöille, jotka saattavat olla huolissaan rikkomusten ilmoittamisesta. Nimettömyys antaa heille mahdollisuuden edistää eettistä käyttäytymistä ilman pelkoa kielteisistä seurauksista tai leimautumisesta.

Varhainen havaitseminen ja ennaltaehkäisy

Yksi yritysten ilmiantojen merkittävimmistä hyödyistä on se, että rikkomukset voidaan havaita varhaisessa vaiheessa. Kun avoin raportointikanava on helposti käytettävissä, mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja niihin voidaan puuttua nopeasti. Näin yritykset voivat ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin ja minimoida yritykselle ja sen maineelle aiheutuvat vahingot.

Vaatimusten noudattamista koskevien ohjeiden noudattaminen

Yritysten ilmiantajilla on ratkaiseva rooli sääntöjen noudattamisessa. Yrityksiä vaaditaan usein laissa tarjoamaan mekanismeja lakien ja asetusten rikkomisen ilmoittamiseksi. Tehokas ilmiantojärjestelmä varmistaa, että nämä vaatimukset täyttyvät, ja auttaa minimoimaan oikeudelliset riskit.

Luottamuksen vahvistaminen työntekijöiden ja yrityksen välillä

Ottamalla käyttöön yrityskohtaisen ilmiantojärjestelmän yritys osoittaa sitoutumisensa rehellisyyteen ja vastuullisuuteen. Tämä vahvistaa luottamusta työntekijöiden ja johtajien välillä osoittamalla, että yritys on halukas käsittelemään huolenaiheita ja ryhtymään konkreettisiin toimiin.

Lopulliset ajatukset

Yritysten ilmiantaminen on paljon muutakin kuin pelkkä mekanismi rikkomusten ilmoittamiseksi. Se on väline avoimuuden, luottamuksellisuuden ja vastuullisuuden kulttuurin luomiseksi. Edistämällä avointa viestintää, varmistamalla nimettömyys ja havaitsemalla rikkomukset varhaisessa vaiheessa se edistää merkittävästi yritysten terveyttä ja eheyttä. Jos olet kiinnostunut johtamaan yritystäsi kohti luotettavaa ja läpinäkyvää tulevaisuutta, yrityskohtaisen ilmiantojärjestelmän käyttöönotto voi olla oikea askel.