Gegevensbescherming

Gegevens die u doorgeeft in het kader van de zakelijke transactie worden verwerkt en opgeslagen met behulp van een EDP-systeem. We behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Hierna informeren wij u over welke persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) door ons worden verzameld en hoe deze worden verwerkt of gebruikt.

1. verwerking van persoonlijke gegevens

(1) Persoonlijke gegevens (alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag) worden door ons uitsluitend verwerkt binnen het kader van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

(2) De verantwoordelijke partij volgens art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(3) Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de betreffende processen. Daarbij geven we ook de gedefinieerde criteria voor de opslagperiode aan.

2. informatie over uw rechten

(1) U hebt wettelijke rechten tegen ons met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij willen deze rechten graag kort aan u voorstellen, waarbij eventuele wettelijke beperkingen slechts onvolledig worden opgesomd:

Recht op informatie

In het kader van de wettelijke bepalingen zijn wij verplicht u informatie te verstrekken over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, de herkomst ervan, eventuele ontvangers van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking.

Recht op rectificatie of uitwissing

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren en, indien nodig, gegevens aan te vullen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het bovenstaande adres.

Recht op beperking van de verwerking

Binnen het kader van de wettelijke bepalingen kunt u eisen dat wij de gegevensverwerking beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op verzoek zijn wij verplicht om u of een door u aangewezen derde partij automatisch verwerkte gegevens te verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat als de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract.

Herroepingsrecht

Wij verwerken veel gegevens op basis van uw toestemming. Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft geen invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot de herroeping.

(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit bereiken op Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow.

3. recht op bezwaar tegen verwerking

(1) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, in het bijzonder voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wat door ons in elk geval wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. U herkent dat de gegevensverwerking is gebaseerd op een belangenafweging aan het feit dat wij verwijzen naar art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor het gebruik van gegevens. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen we de situatie opnieuw bekijken en de gegevensverwerking staken of aanpassen of u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

(2) Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame kenbaar maken via de bovenstaande contactgegevens.

4. individuele gegevensverwerking

De omvang en het type van de verzameling en het gebruik van uw gegevens verschillen naargelang u onze website enkel bezoekt om informatie op te vragen of om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden:

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Uw browsertype
 • de browserinstellingen
 • Het gebruikte besturingssysteem en de interface
 • de laadtijden van onze website
 • de pagina die u het laatst hebt bezocht
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens en de toegangsstatus/HTTP-statuscode (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.).

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens. Ze worden na twee maanden verwijderd.

(2) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. We bewaren de gegevens die in deze context ontstaan voor een periode van zes maanden na het laatste contact in verband met mogelijke vragen en verwijderen deze vervolgens, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren. De gegevensverwerking is toegestaan volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

(3) Binnen dezelfde periode kunnen we ook contact met u opnemen via de communicatiekanalen die u hebt opgegeven om te informeren naar de voortgang van uw aanvraag zonder onze tussenkomst. De wettelijke basis voor dit gebruik is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel is om onze aanbiedingen te verbeteren.

(4) Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u per post of e-mail te informeren over andere producten uit ons assortiment. De rechtsgrondslag voor dit gebruik is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(5) In het geval van een opdracht kunnen en zullen wij u, indien van toepassing, uitnodigen om ons en onze diensten te beoordelen op portalen van derden. De rechtsgrondslag voor dit gebruik is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel is om onze marketing te verbeteren. Of u een beoordeling indient en hoe deze uitvalt, is natuurlijk aan u.

(6) Op grond van commerciële en belastingtechnische voorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar lang te bewaren. We beperken de verwerking echter na één jaar, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. inschakelen van dienstverleners en overdracht aan derden

Om deze website te kunnen aanbieden en voor de bovengenoemde doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners die ons ondersteunen en die wij uiteraard zorgvuldig hebben geselecteerd en schriftelijk hebben opgedragen. Dit zijn:

 • AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy,Luxembourg 1855Luxemburg
 • Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS
 • Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, VS
 • Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estland
 • Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, Californië, 94080, VS
 • Wildbit Inc, 12 Penns Trail, #521, Newtown, PA 18940, VS

Deze dienstverleners zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 28 DSGVO. Voor zover wij gebruik maken van verwerkers in een derde land, wordt de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd door standaard contractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u ophttps://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de.

Voor het overige worden uw gegevens alleen aan derden doorgegeven als dit uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.